Fiecare solicitant persoana fizică poate achiziţiona, prin intermediul Programului „Rabla Plus”, un singur autovehicul pe parcursul unui an calendaristic pe baza ecotichetului specific, se arată în proiectul de Ordin pentru completarea Ghidului de finanţare, supus consultării publice pe pagina de internet a Ministerului Mediului.

Conform documentului, o altă modificare se referă la introducerea spaţiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală, eliminarea ştampilei pentru operatorii economici, publicarea listei beneficiarilor de ajutor de minimis şi monitorizarea ajutoarelor de minimis, toate acestea pentru reducerea birocraţiei.

În plus, producătorii validaţi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, vor fi obligaţi să introducă în aplicaţia informatică informaţiile privind achiziţia autovehiculului nou (seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii) în termen de 10 zile de la emiterea facturii. În acest mod, Autoritatea va putea să urmărească îndeplinirea condiţiilor de acordare şi respectarea noii condiţii referitoare la lipsa înstrăinării autovehiculelor noi pe o perioadă de un an de la achiziţionare, se precizează în Referatul de aprobare care însoţeşte proiectul aflat în dezbatere publică.

Un alt punct important se referă la faptul că solicitantul persoană fizică poate achiziţiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou în cadrul programului, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de un ecotichet. Potrivit sursei citate, această completare este introdusă în scopul prevenirii posibilităţii de utilizare a finanţării acordate în afara obiectivelor prevăzute de Ghidul de finanţare.

De asemenea, se propune introducerea termenului de 60 de zile pentru înscrierea la producătorii validaţi, cu excepţia celor care trebuie să desfăşoare proceduri de achiziţie publică, în timp ce emiterea facturii şi introducerea datelor aferente vor fi realizate în termenul de valabilitate a Notei de înscriere, modificarea fiind necesară pentru ca toate persoanele să beneficieze de termenul de 120 de zile şi să nu mai fie condiţionate de sfârşitul fiecărui an al derulării programului.

Totodată, documentele se vor putea depune în maxim şapte zile, în vederea soluţionării neconcordanţelor referitoare la informaţiile aferente cererilor de decontare depuse de către producătorii validaţi, sub sancţiunea neincluderii în respectiva cerere de decontare, dar şi pentru fluidizarea procesului de decontare, astfel încât să nu mai existe întârzieri în corectarea informaţiilor transmise de către producători.

În cadrul aceluiaşi document, au fost operate modificări în ceea ce priveşte monitorizarea ajutoarelor de minimis, aceasta constând în verificarea înmatriculării în termenul precizat în Ghid şi respectarea condiţiei de ne-înstrăinare.

Ordinul pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, va fi în dezbatere publică până pe data de 11 martie 2018, iar cei interesaţi pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului – Administraţia Fondului pentru Mediu.

În data de 22 februarie, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat că programele „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus” pentru 2018 ar putea demara „în cel mai scurt timp posibil”, respectiv până la jumătatea lunii martie.

Potrivit ministrului, valoarea voucherului acordat la casarea unei maşini mai vechi de opt ani va fi tot de 6.500 de lei, ca în 2017. În acelaşi timp, toate tichetele valorice atât pentru autovehiculele hibrid, cât şi pentru cele care au emisii de carbon de sub 130 de grame, vor fi de 1.000, respectiv 1.500 de lei, iar pentru achiziţia unei maşini electrice 100%, bonusul acordat va fi de 10.000 de euro.

În 2017, programele „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus” au debutat la data de 18 mai. Bugetul anunţat la momentul respectiv, în cazul programului „Rabla Clasic”, se situa la 180 de milioane de lei, iar cel pentru „Rabla Plus” la 45 de milioane de lei. Ulterior, pe data de 11 octombrie, Guvernul a aprobat în şedinţa săptămânală, suplimentarea cu 25 de milioane de lei a bugetului destinat Programului „Rabla Clasic” pentru persoane fizice, iar toate cele 3.800 de prime de casare suplimentare s-au epuizat cinci zile mai târziu, în numai 30 de minute.

Pentru acest an, pentru cele două programe guvernamentale sunt alocate credite bugetare în valoare de 150 de milioane de lei, respectiv de 133 milioane lei din credite de angajament, conform proiectului de venituri şi cheltuieli pe 2018 al AFM şi Fondului de Mediu, aprobat pe 22 februarie, în şedinţa de Guvern.

La nivelul anului 2017, în România, au fost comercializate 2.811 de autoturisme ecologice noi (electrice + hibride), în creştere cu 136,7% faţă de anul anterior, iar ponderea acestora în totalul vânzărilor a atins 2,2%. În marja de creştere raportată, 514 au fost autoturisme electrice 100% (creştere de 207,8% faţă de 2016), iar 2.297 unităţi hibride (+126,1%).

Datele APIA indică faptul că, la 30 ianuarie 2018, în Europa, în topul ţărilor în care ponderea autoturismelor electrice 100% în total vânzări este semnificativă, conducea detaşat Norvegia, cu 39,3%. La distanţă mare se situa Regatul Unit al Marii Britanii, cu 1,9% pondere, Franţa (1,7%), Germania (1,6%), Spania (1,1%) şi Italia (0,2%).