Sprijinul financiar pentru instalarea tinerilor fermieri ca șefi de expoatație este anul acesta de minimum 40.000 de euro/fermier și maximum 70.000 de euro/fermier. Suma crește în funcție de dimensiunea exploatației agricole. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat Ghidului solicitantului submăsurii 6.1 în varianta consultativă.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani și este de:

● 70.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultură ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

● 60.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultură ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO

● 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

● 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

● 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;

● 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (inclusiv pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

Cine sunt beneficiarii

● Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

● Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

● Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;

● Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

● Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Articol aparut in editia print a Jurnalul de Ilfov, nr.550