Proiecte şi perspective ale dezvoltării urbanistice

Modernitatea nu se petrece între două bătăi de pleoape. Poate numai în imaginaţie sau filme. În realitate ea creşte odată cu noi. Ne însoţeşte din copilărie – înainte ca abecedarul să ne înveţe poemele educaţiei. Dar toţi copiii trebuie meargă la grădiniţă şi şcoală. Dezvoltarea urbanistică a comunei Ştefăneştii de Jos urmăreşte transformările structurale din comunitatea sa. Dar modernizarea localităţii impune şi o atitudine respectuoasă, decentă, a oamenilor faţă de locul unde trăiesc. Vrei ca lumea să se transforme? Să devină mai mai bună? Cea mai bună soluţie: „Fă schimbări în propria ta lume! Şi începe cu tine!”, sună bunul îndemn, plin de adevăr al unui înţelept.

Noua administraţie locală are obligaţia ridicării gradului de confort şi utilitate urbanistică oferite. Componentele dezvoltării comunei sunt proiectele noi, stabilirea de priorităţi, investiţiile şi buna funcţionare a serviciilor publice pe care le gestionează.

Dar civilizaţia nu e numai partea de lume “unde s-a turnat mai mult asfalt”, aşa cum afirma ironic un scriitor. La ea se adaugă  elementul important al atitudinii civice – individuale şi de grup – a locuitorilor.  

Iar ei au datoria respectării legilor şi normelor bunei convieţuiri, a comportamentului responsabil pentru protejarea avutului public pus la dispoziţia obştii de către cei care gospodăresc comunitatea. 

               

Obligaţia ascensiunii

Ionel Robert Ştefan e primarul ales al comunei, prin votul din 5 iunie. Aşa au decis oamenii din Ştefăneştii de Jos. Schimbarea de „gardă” la conducerea primăriei exprimă năzuinţa lor ca – în perioada următoare – să se producă trecerea de la ce s-a făcut până acum, la cota cât mai de sus a multor realizări noi.

 „Pentru asta, eşalonat, trebuie finalizate proiectele începute. Dar, mai ales, e esenţial să fie împlinite altele, nou create, dedicate tuturor categoriilor de vârstă ale cetăţenilor noştri”, afirmă noul edil al localităţii.

 

Acoperire profesională 

Câteva repere din activitatea primarului îndreptăţesc încrederea alegătorilor. A adunat o bună experienţă cât a fost consilier judeţean, între 2012-2016. A acoperit funcţia de secretar al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, de apărarea ordinii publice, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Iar ca membru, a lucrat şi în Comisiile de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură, administrarea domeniului public şi privat ale judeţului, servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi integrare europeană.

 

Urgenţa: lucrări la şcoli

La debutul mandatului său, Ionel Robert Ştefan are stabilit orizontul strategiei modernizărilor comunei pe care o conduce. Bineînţeles, urgenţa o constituie, debutul apropiat al anului şcolar. În sistemul de învăţământ sunt cuprinşi 670 de copii. Dintre ei, circa 50 sunt de grădiniţă, iar alţi 50 îi constituie preşcolarii.

Primarul spune: “Şcoala noastră are patru corpuri de clădiri: trei pentru elevii claselor ­I-VIII şi o grădiniţă. Vom primi copiii şi cadrele didactice aşa cum se cuvine, în condiţii optime. Asigurăm toate lucrările: de la igienizare – deparazitări, dezinsecţii, reparații ale instalaţiilor sanitare – până la cele de zugrăvit, vopsit, revizii ale sistemelor electrice, de termoficare şi remedierea defecţiunilor. Ne pregătim cu materiale, cu tot ce trebuie înlocuit, le cumpărăm din fondurile bugetului local şi totul va fi în cea mai bună regulă”, ne asigură el.

 

O nouă grădiniţă, cu orar prelungit

Ea va fi amplasată pe str. Făgăraş. Asta e o prioritate, pentru copiii comunei. Întocmirea proiectului acestei noi construcţii e urgentă. Mulţi părinţi lucrează în Capitală. Distanţa e de numai 15 km şi se întorc târziu de la muncă. „Ce fac copiii care nu au bunici? În grija cui rămân”?, întreabă primarul. „E greu şi sunt situaţii fără ieşire. De aceea vom vom grăbi proiectul acestei construcţii”, conchide el.

 

Priorităţi absolute

La nivelul tuturor zonelor comunei, lista priorităţilor necondiţionate a noii echipe de administraţie locală cuprinde reabilitările drumurilor şi tuturor căilor de acces, prin pietruiri şi asfaltări. Dar, mai ales, extinderea reţelelor de canalizare a apelor uzate menajere, a apei pluviale şi de apă potabilă.

 

Canalizarea menajeră – măsuri grabnice

Situaţia la acest capitol e grea. Rezolvările ei sunt de o maximă importanţă. Pentru că  doar 10% din străzile comunei beneficiază de canalizare menajeră. Iar acum, staţia de epurare a comunei – concepută în sistem modular, are doar două instalaţii de acest tip. Şi face faţă cu greu solicitărilor. Asta, pentru că a preluat şi reţeaua din zona cartierului rezidenţial Cosmopolis, unde locuiesc aproape 3.000 de oameni. Şi care se extinde într-un ritm rapid. Iar instalaţiile de acolo nu mai prididesc. Soluţia e ca operatorul Euro ApaVol să-i adauge staţiei comunale de epurare alte două module noi.

 

Drumuri şi canalizarea pluvială

Proiectele de reabilitări cuprind 32 de străzi. Ele vizează pietruiri, canalizări pentru apa pluvială şi asfaltări.

Primarul afirmă: „Pe str. Snagov, Braşov şi Olăneşti lucrările de canalizare pluvială sunt finalizate. Acest tip de amenajări sunt de esenţiale pentru Ştefăneştii de Jos. Pentru că acolo e o zonă inundabilă şi avem dificultăţi, la fiecare ploaie mai abundentă. Reabilitarea drumurilor acelei zone e începută şi ea se va finaliza, eşalonat, în următorii ani, totul fiind în funcţie de proiecte şi finanţări”. 

 

Apă potabilă, gaze şi iluminat public

Reţeaua de apă potabilă acoperă 80 % din necesarul comunei, mai puţin locurile unde s-au ridicat gospodării noi. Există forate cinci puţuri noi, la 150 m adâncime către apa freatică. Stratul acvifer e de cea mai bună calitate. Reţeaua de gaze e prezentă în toată comuna. La fel, iluminatul stradal şi reţeaua de joasă tensiune, pentru gospodăriile populaţiei. Oricare dintre aceste facilităţi pot fi extinse, acolo unde se vor construi case noi.    

 

Precizări importante

Proiectele pentru apă-canal le face S.C.Euro-ApaVol S.A. Reţelele sunt predate acestui operator. În final, sistemul va include o staţie de epurare a apelor uzate şi o alta de clorinare a apei potabile şi pompare. Ştefăneştii de Jos cotizează la Asociaţia ADIEA, care are operatorul amintit. Investiţiile viitoare se vor face prin Programul II de finanţare din fonduri europene, pentru extinderea acestor  reţele. 

 

Atenţie la alte noutăţi!

În acest mandat, proiectele primarului Ionel Robert Ştefan şi ale echipei sale cuprind multe noutăţi. Iată-le, în premieră.

E vorba despre: O nouă sală de sport, cu dotări moderne, construită cu bani europeni. Un teren de sport şi un parc, cu locuri de joacă pentru copii – la Ştefăneştii de Jos – pe strada Intr. Olăneşti, dar şi în alte zone ale comunei. Finalizarea bisericii şi ­construirea unui cimitir, în parohia Boltaşu. Constituirea unei noi societăţi comunale în cadrul primăriei, care va oferi locuri de muncă şi servicii publice de gospodărire, cu utilaje proprii şi costuri minime (curăţenie stradală, întreţinerea şanţurilor, a spaţiilor verzi) etc. Extinderea sistemului de monitorizare stradală, prin camere de supraveghere video. Amenajarea de trotuare, în zona Ştefăneşti-Tunari. Un mijloc de transport public comunal, către liniia de maxi-taxi.  Mutarea primăriei în clădirea cea nouă.

În final, iată câteva cuvinte ale lui Nicolae Iorga care se potrivesc la tot ce ați citit aici: “Înțelepciunea vieții e sim­plă. Să faci ca pe unde ai trecut să fie mai bine ca înainte“.