Ruxandra Ghiba, director OCPI Ilfov și Marius Cristian Ghincea, prefectul județului Ilfov

Până pe 31 mai, primăriile trebuie să desemneze oamenii care se vor ocupa de aplicație. Apoi trebuie create conturile de utilizatori și începe instruirea personalului ca să poată începe introducerea datelor…

La sediul Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov a avut loc, săptămâna trecută, în prezența conducerii instituției, a reprezentanților unităților administrativ-teritoriale ilfovene și a prefectului județului, Marius Cristian Ghincea, o întâlnire informală asupra modului de funcționare a două aplicații electronice extrem de importante pentru administrarea datelor, gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) și Registrul Agricol Național (RAN).

Articol apărut în nr. 353 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

20-page-001

Date fiind complexitatea informațiilor, dar și calendarele de derulare a activităților planificate în cadrul acestora, în primul caz fiind vorba de un calendar foarte stâns care, spre exemplu, prevede ca până pe 31 mai 2017 să fie desemnate, de către primării, persoanele care se vor introduce date în aplicație, iar în cazul RAN – precizarea fiind că de la 1 ianuarie 2018, Registrul Agricol Național se întocmește și se ține la zi în format electronic, am ales pentru acest număr de ziar să dezvoltăm doar aplicația RENNS, urmând ca în ediția de săptămâna viitoare să vă oferim detalii despre RAN.

Așadar, constituirea RENNS a fost aprobată în octombrie 2016 de către Executiv, registrul reprezentând, în fapt, un sistem de evidență și consultare geospațială a nomenclaturii stradale la nivel național. Acesta este realizat, actualizat și va fi administrat de ANCPI și se constituie exclusiv în format electronic. Legea instituie obligativitatea utilizării RENNS de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică, precum și obligația autorităților administrației publice de a proceda la furnizarea și actualizarea datelor cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. Cu alte cuvinte, pentru asigurarea unei evidențe unitare și pentru actualizarea la zi a unui registru informatic la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să furnizeze elementele specifice nomenclaturii stradale și să le introducă în sistemul RENNS.

Date publice

Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale este un sistem informatic ce păstrează istoricul adresei administrative, pune la dispoziția utilizatorilor proceduri și metode pentru administrarea, validarea și consultarea publică a nomenclaturii stradale. RENNS asigură înregistrarea unică a fiecărei adrese administrative și furnizează utilizatorilor un cod unic al adresei (CUA). Datele din RENNS sunt publice, iar serviciile de căutare și vizualizare sunt gratuite.

Prin folosirea acestui registru se va realiza eficientizarea unor procese de lucru existente din sectorul public și privat, reducerea riscului de a face erori (și nu de puține ori s-a întâmplat ca, spre exemplu, o ambulanță să ajungă la o altă adresă indicată de GPS sau și mai rău, să ajungă la o stradă cu aceeași denumire, dar în localități învecinate), precum și beneficii indirecte ca, de exemplu, crearea unui mediu mai sustenabil prin sisteme de transport mai eficiente, urmare a unui registru îmbunătățit al adreselor.

Organizarea şi funcţionarea RENNS

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, ulterior aprobării nomenclaturii stradale, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale adresei administrative, să actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă în RENNS. Înscrierea datelor în RENNS se face de către persoanele desemnate prin dispoziţia primarului – demers ce trebuie realizat până la sfârșitul acestei luni, care au ca atribuţii verificarea, completarea, validarea şi actualizarea elementelor de nomenclatură stradală.

Orice modificare a datelor înscrise în RENNS se face în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei, a oraşului sau a municipiului, iar persoanele desemnate de către primar operează şi actualizează în registru orice modificare intervenită printr-o hotărâre a autorităţii deliberative asupra situaţiei existente în RENNS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Utilizatorii Registrului

Așa cum arătam mai sus, utilizatori sunt autoritățile publice locale – creatori (contributori) de nomenclatură stradală și deținătoare de drept ale informațiilor privind nomenclatura stradală pe raza UAT-urilor respective; ANCPI – custodele RENNS; instituțiile publice; organizațiile private și cetățenii – consumatori de nomenclatură stradală, sistemul fiind grupat pe module funcționale destinate diferitelor grupe de utilizatori. În cazul modulului de gestiune a nomenclaturii stradale se permite administrarea drumurilor și adreselor prin intermediul unor fluxuri definite în sistem. Acesta este disponibil utilizatorilor din cadrul primăriilor și Comisiei Județene de atribuire denumiri. În cadrul modului de gestiune drumuri, utilizatorii pot desfășura procese de: atribuire denumiri drumuri; de corectare denumiri drumuri; de modificare denumiri drumuri; de comasare drumuri; de dezmembrare sau de desființare drum.

În modulul de gestiune se desfășoară și – gestiune adrese administrative cu următoarele procese: de adăugare adrese administrative; modificare adrese administrative; comasare adrese administrative; dezmembrare adrese administrative sau desființare adrese administrative.

Portal Public - căutare drumuri și adrese administrative
Portal Public – căutare drumuri și adrese administrative

Manualele pentru aplicația RENNS pot fi descărcate de la adresa –

https://renns.ancpi.ro/documente_tehnice/

Creare de conturi, validare, instruire personal, introducere date

În vederea utilizării sistemului informatic RENNS se vor parcurge diferite etape. Pentru început – crearea de conturi pentru utilizatori (fiecare utilizator trebuie să acceseze https://renns.ancpi.ro/renns-public/public/jsp/registerUser.html. Utilizatorii trebuie să completeze toate câmpurile din pagina de înregistrare, la final primind un nume de utilizator și parolă). Pentru activarea conturilor de utilizator, fiecare solicitant va completa o cerere de înregistrare ca utilizator care poate fi descărcată de la adresa https://renns.ancpi.ro/cerere_inregistrare_utilizator. Cererea semnată și ștampilată de persoana abilitată și de responsabilul desemnat va fi trimisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială (în cazul nostru – OCPI Ilfov), acesta având îndatorirea de a activa contul/conturile respective. În următoarea etapă, după activarea conturilor de utilizator de către administratorii RENNS din OCPI, utilizatorii pot accesa aplicația informatică RENNS la adresa – https://renns.ancpi.ro, folosind userul de utilizator și parola primite.

În etapa a treia, odată conectat în aplicația informatică RENNS, utilizatorul, în funcție de rolul/rolurile asociat/e la înregistrare, are o serie de funcționalități active în cadrul modulului de gestiune și validare RENNS.

RENNS 2