Un proiect al Ministerului Agriculturii, aflat în dezbatere publică, pregătește un nou sprijin pentru fermieri și anume, un ajutor de minimis pentru crescătorii de porcine. Suma totală pe care va fi alocată de la bugetul de stat este de 13.150.000 lei.

Această schemă de ajutor se adresează întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare și este destinată pentru achiziționarea de animale de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale.

 

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt:

● Crescători de porcine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

● Crescători de porcine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

● Crescători de porcine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

 

Condiții necesare

Pentru obținerea aces­tui ajutor, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

● să dețină exploatații de porcine înregistrate/autorizate sanitar veterinar, identificate şi înregistrate în RNE, până la data depunerii cererii;

● se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație animalele de reproducție din rase pure și/sau hibride din specia porcine, achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;

● să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 40/2010 cu modificările și completările ulterioare.

● În cazul achizițio­nării de vieruși, să dețină un efectiv minim de 10 capete scroafe de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de 50 capete scroafe de reproducție din rase pure sau hibride.

 

Cuantum sprijin financiar

l Maximum 3.000 lei/cap vieruș din rasă pură și/sau hibrid; l Maximum 1.100 lei/cap scrofiță din rasă pură; l Maximum 600 lei/cap scrofiță hibridă. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual și în cele două exerciţii financiare precedente. În cazul nerespectării acestor prevederi, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi și dobânzi, de la data încasării acestuia.