Cetățeni și investitori, chemați la dezbatere publică

Noul Plan Urbanistic General (PUG) al oraşului Popeşti-Leordeni a fost supus dezbaterii publice joi, 30 ianuarie, arhitectul urbanist Augustin Suciu, reprezentant al proiectantului general VEGO, străduindu-se să ofere cât mai multe informații utile cetățenilor și investitorilor interesați să afle cum se va transforma această zonă care, în ultimii ani, a cunoscut o dezvoltare accelerată, dar din multe puncte de vedere, haotică.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print 487

Planul Urbanistic General cuprinde o analiză, reglementări și un regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de bază.

Noile reglementări urbanistice propuse de PUG propun îmbunătățiri majore privind organizarea rețelei stradale, zonificarea funcțională a terenurilor, organizarea urbanistică-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane, indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime), dar înseamnă și  soluții de dezvoltare a infrastructurii edilitare, reglementări privind statutul juridic și circulația terenurilor, delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită sau măsuri de protecție a mediului.

Obiectiv principal: bunăstarea la nivel local

Noul PUG are ca obiectiv general  asigurarea bunăstării la nivel local prin creșterea capacității de planificare și parteneriat a actorilor la nivel local. Un alt obiectiv prevede creș­terea competitivității și a performanței domeniului industrial, al serviciilor și turismului la nivelul orașului Popești-Leordeni. Documentul mai are ca scop conectarea zonelor mai puțin deservite de artere de circulație decât restul orașului, conectarea orașului cu localitățile învecinate din județul Ilfov, trasee noi de transport public în relație cu amenajarea unor noduri intermodale pentru conexiuni în zona urbană și periurbană.

Altfel spus, Primăria Popești-Leordeni își propune să îmbunătățească și să țină sub control linia arhitecturală  a orașului, să dezvolte reţeaua de utilităţi prin implementarea unor soluţii complexe pentru rezolvarea problemelor de apă şi canalizare.

Dezvoltarea infrastructurii de drumuri reprezintă o necesitate care nu a fost practic rezolvată niciodată. Oraşul Popeşti-Leordeni se extinde atât de repede încât este imposibil pentru primărie să ţină pasul, astfel încât toate cartierele rezidenţiale să beneficieze la timp de drumuri de acces. Există numeroase căi de legătură cu Capitala, prin şos. Berceni, şos. Olteniţei, ieşirea din şos. Olteniţei pe Calea Vitan sau spre alte localităţi cum ar fi prelungirea Ghencea spre Domneşti, dar devine un calvar să le parcurgi zilnic din cauza traficului intens. Acesta este motivul pentru care urbaniștii vin cu soluții de lucrări de infrastructură majoră, ce presupun realizarea unor poduri și pasaje peste râul Dâmbovița sau modernizarea-rezolvarea unor intersecții.

Creşterea populaţiei înseamnă automat mai multe nevoi legate de dotările de învățământ, sănătate și servicii aferente, unități comerciale și de servicii, spații de agrement, grădini publice și sport, parcări publice, iar noul PUG vine cu soluții și pentru aceste componente conform unui sistem de alocare dinamică care are la bază dezvoltarea sustenabilă a zonei prin păstrarea unui echilibru între parametrii identificați (locuire, servicii, funcțiuni educaționale, spații verzi) și optimizarea în funcție de nevoile zonei.

Sistem de cvartale corelate, pentru gestionarea adecvată a funcțiunilor

Principiul PUG-ului are la bază dezvoltarea zonei Popești-Leordeni pe baza unui sistem de cvartale corelate pentru o gestiune adecvată a funcțiunilor în raport cu necesitățile. Fiecare cvartal va avea un procent alocat pentru fiecare funcțiune, în raport cu UTR-ul în care se află.

În cadrul cvartalelor poate exista un anumit procent alocat pentru fiecare funcțiune admisă. În momentul aproprierii de saturație a uneia dintre funcțiuni, sistemul de alocare dinamică nu va mai permite eliberarea de autorizații de construire până la îndeplinirea altor funcțiuni necesare (școală, grădiniță, parc).

Transportul și echiparea edilitară necesită cea mai mare implicare

Potrivit arh. Augustin Suciu, analiza privind soluțiile existente de trafic și echipare edilitară, au indicat cele mai multe disfuncționalități, la nivelul orașului. ”Se poate vedea în schema prezentată că sunt artere importante la nivelul orașului. Una este centrală, ce deservește întreg teritoriul, șoseaua Olteniței, mai avem la nord Splaiul Unirii și la sud șos. Berceni. Legătura cu terioriul și vecinătățile este principală pentru dezvoltarea localității”, a explicat specialistul. Potrivit noului plan, în partea de nord sunt prevăzute treceri de legătură cu sectorul 3, în sud, cu șos. Berceni sunt prevăzute niște intersecții amenajate, cu un pasaj suprateran preluat și de sectorul 4. De asemenea, Centura va fi modernizată la patru benzi. Apare cel de-al doilea inel de legătură, cea de a doua Centură și sunt propuse căi de acces între Berceni și Glina. Pe partea de sud, unde în prezent nu există, sunt niște drumuri de exploatare care, în momentul în care zona se va dezvolta, vor fi necesare.

Din punct de vedere al transportului public, Planul de Urbanism General s-a axat pe fiecare segment în parte, adică metrou și inelul de legătură la nivelul Bucureștiului, de cale ferată, care se dorește în vitorul cel mai apropiat să devină transport public de cea mai bună calitate la nivelul Bucureștiului și zonei periurbane, mai ales că există intenția de prelungire a liniei de metrou Berceni–Pipera. Se adaugă apoi rețelele liniilor de autobuze în cadrul orașului, fiind propuse noi trasee care încearcă să acopere întreg teritoriul introdus în intravilan.

”Din punctul de vedere al rețelelor edilitare, am propus, după discuțiile cu inginerii de instalații, să introducem un sistem de magistrale în care întreg UAT-ul să conveargă ca alimentare cu apă și canalizare. Propunem prelungirea rețelei de alimentare cu apă și canalizare până în DNCB. De asemenea, pe șoseaua Olteniței va fi o magistrală de apă–canal, iar pe șos. Berceni, prin PUZ-ul de sector 4, este deja propusă o rețea destul de mare. Inconvenientul în cazul reliefului UAT este că între șos. Olteniței și șos. Berceni există un punct de minus, unde vor fi stații de pompare care să preia canalizarea și să o ducă în magistrală. Am estimat un număr de persoane, am estimat teritoriul în numărul de cvartale și în funcție de aceste analize breviarul de calcul va dimensiona rețeaua. Potrivit proiectului, se mai propune pe întreaga suprafață a intravilanului Popeștiului o rețea de canalizare pluvială separată. Conform discuțiilor de la Apele Române, specialiștii ne permit să dăm în emisarii din zonă prin separatoare de hidrocarburi. În cazul nostru, va fi râul Călnău și Dâmbovița”.

O altă schemă are în calcul partea de sud, după șoseaua de Centură, unde nu există alimentare cu apă, nici canal. ”Conform discuțiilor cu operatorul serviciilor de apă și canalizare trecerea se poate face pe sub Centură și astfel  întreaga zona va putea beneficia de aceste facilități.

Reglementarea urbanistică a orașului Popești-Leordeni a fost avizată la CJ Ilfov. Ea poate suferi schimbări pe parcurs, în funcție de avizele luate și de studiile de fundamentare elaborate.

”În privința principiilor urbanistice, în partea de vest ne-am axat pe o locuire îndividuală, pe alocuri pe P+2, P+4, iar la zonele cu străzi cu ampatament foarte mare să ajungem la zone de servicii și o locuire mai înaltă. Zona industrială își va păstra acest caracter, mai ales că există unele ferme care nu permit dezvoltarea de locuințe din punctul de vedere al legislației privind sănătatea populației. În privința drumurilor, am încercat, în zone în care nu sunt clădiri, să avem un minimum de 12 metri lățime. Acolo unde sunt clădiri, am vrut să luăm cât mai puțin din proprietate, minimul fiind de 10 metri. La realizarea PUG, toate PUZ-urile au fost luate în calcul, dar cetățenii au semnalat anumite neconcordanțe pe drumuri. Acest PUG este o propunere, dacă PUZ-urile sunt valabile, le vom transpune și vom vedea ce soluții găsim ca să creăm un alt drum”, au precizat reprezentanții primăriei. Ei au menționat că acolo unde va fi necesar, pentru a asigura o lățime corespunzătoare a drumurilor, se va face expropriere, iar cetățenii vor fi despăgubiți chiar și pentru câțiva metri.