Liviu Dragnea: “Unul dintre cele mai mari proiecte de consens naţional”

Guvernul a decis începerea acţiunilor aferente procesului de regionalizare-descentralizare în România, printr-un memorandum avizat de Executiv.

Imediat, vicepremierul Liviu Dragnea a organizat o conferinţă de presă pentru a oferi mai multe detalii.

„Opinia noastră este ca regiunea să aibă un consiliu regional format din consilieri regionali. Structura aleasă va fi condusă de un președinte. (…) Dacă va fi propus și acceptat, vom institui un prefect regional și sunt două variante: prima să fie un singur prefect regional și subprefecţi în fiecare judeţ sau câte un prefect în fiecare regiu-ne. Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu și urmărește realizarea programului de guvernare de către comunităţi”, a explicat Dragnea.

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (MDRAP) a ţinut să precizeze că nu se va desfiinţa niciun judeţ, niciun consiliu judeţean, iar toate autorităţile locale vor fi păstrate: primarii, consilierii locali, consilierii judeţeni. Doar că vor apărea, în plus, consiliul regional și președintele de regiune. Deși pare o creștere a biro-craţiei, Dragnea a explicat că nu va fi așa, ba mai mult, noua organizare va aduce beneficii cetăţenilor care, în loc să se ducă pentru o hârtie până la autorităţile centrale – ca în prezent – vor putea apela mai ușor și mai aproape – la cele regionale. “Nicio competenţă de la judeţ nu va fi luată, dar competenţele de la Guvern vor fi trecute la regiuni. Nu vor fi plătite alte taxe, iar oamenii nu vor trebui să-și schimbe actele de identitate, actele mașinii sau documentele de proprietate. Regiunea va fi delimitată astfel încât să fie suficient de mare pentru a putea implementa proiecte de mare anvergură și suficient de mică pentru a fi aproape de cetăţean”, a completat oficialul.

Consiliu consultativ și comitet tehnic interministerial

Pentru demararea procesului de regionalizare se va constitui un consiliu consultativ pentru regionalizare, format din trei grupuri de lucru, academic, societate civilă, aleși locali și demnitari, precum și un comitet tehnic interministerial.

Consiliul consultativ se va constitui la nivelul MDRAP, având scopul de a propune profilul viitoarelor regiuni, oferind expertiză de specialitate în domenii precum so-ciologie, istorie, demografie, economie, finanţe publice. Acesta va funcţiona pe trei paliere: un grup de lucru academic, alcătuit din 10 personalităţi din mediul universitar și academic, care va asigura expertiza necesară conturării profilului viitoarelor regiuni, un grup de lucru format din aleși locali și reprezentanţi ai partidelor parlamentare membri ai comisiilor de specialitate din Parlament, cu rolul de consultare și cumulare de propuneri, și un grup de lucru al societăţii civile, alcătuit din reprezentanţi ai principalelor patronate, din sindicate și ONG.

Pentru demararea procesului de elaborare a cadrului normativ se constituie Comitetul tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare, cu rol tehnic, con-dus de viceprim-ministrul Liviu Dragnea, în calitate de președinte, și de vicepremierul Daniel Chiţoiu, în calitate de vice­pre­ședinte. Acest comitet va fi alcătuit din repre-zentanţi la nivel de ministru, ministru delegat sau secretar de stat din ministerele implicate în procesul de descentralizare cu rolul de a asigura coordonarea acestui pro-ces.

La nivelul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se constituie grupuri de lucru care vor elabora proiecte de acte norma-tive sectoriale pentru transferul competenţelor prevăzute în programul de guvernare.

Obiective strategice

 

 •  dezvoltarea economică a regiunii, astfel încât în fiecare regiune să existe cel puţin un centru de afaceri regional,
 •  gestionarea fondurilor europene la nivel regional,
 •  gestionarea și modernizarea infrastructurii de interes regional cu privire la transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim, aerian – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un aeroport internaţional,
 •  gestionarea infrastructurii de sănătate și asistenţă medicală la nivel regional – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un spital regional (cu medicină de înaltă performanţă),
 •  promovarea obiectivelor de turism de interes regional,
 •  amenajarea teritoriului la nivel de regiune,
 •  dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic și profesional la nivel regional, precum și a învăţământului superior – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin o universitate acreditată la nivel internaţional,
 •  elaborarea unor programe de interes regional pentru dezvoltarea agriculturii în vederea încurajării accesului produselor românești pe pieţele interne și externe, in-clusiv prin crearea de branduri regionale,
 •  gestionarea programelor de protecţie socială la nivel regional,
 •  protecţia mediului la nivel regional,
 •  gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel regional prin crearea unui sistem regional de intervenţie,
 •  promovarea sportului de performanţă – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un centru sportiv regional polivalent de nivel internaţional,
 •  dezvoltarea culturală la nivel regional – la nivelul fiecărei regiuni va exista cel puţin un centru cultural de nivel european.

 

Principii fundamentale

 

 •  subsidiaritate – exercitarea competenţelor de către autoritatea administraţiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean și care dis-pune de capacitate administrativă necesară,
 •  asigurarea resurselor integrale exercitării competenţelor transferate,
 •  responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale și regionale,
 •  asigurarea unui proces de descentralizare stabil, gradual, predictibil, transparent, bazat pe criterii și reguli obiective,
 •  echitate,
 •  democraţie participativă și,
 •  cheltuirea eficientă a resurselor financiare.

 

Formarea re­giunilor are ca termen finalul anului, dar până atunci trebuie parcurse concomitent trei procese administrative – revizuirea Cons­tituţiei, elaborarea ca-drului normativ necesar organizării și funcţionării regiunilor și elaborarea cadrului normativ pentru descentralizarea competenţelor către regiuni, judeţe, municipii, orașe și comune.