Institutul de Știinţe ale Educaţiei a lansat în dezbatere publică propunerile de plan-cadru pentru clasele V-VIII. Astfel, până pe 23 ianuarie 2016, toţi cei interesaţi – cadre didactice, specialiști în curriculum, elevi, părinţi sau reprezentanţi ai societăţii civile – sunt invitaţi să participe la această consultare publică și să-și exprime punctele de vedere, sugestiile și propriile propuneri prin completarea unui chestionar online, disponibil la adresa https://www.surveymonkey.com/r/planuri_cadru.

 

Planul-cadru finalizat în urma dezbaterii va constitui referinţa pentru realizarea planurilor-cadru pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru învăţământul integrat de artă, precum și pentru învăţământul integrat sportiv.