Statistici bune, pentru județ

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului prefectural ilfovean, a fost analizată evoluția principalilor indicatori economico-sociali de la nivelul județului, pe baza datelor culese pentru anii 2014 și/sau 2015.

Prezentarea Marianei Mihalache, director executiv al Direcției Județene de Statistică Ilfov, a debutat cu informații legate de unitățile locative active (întreprindere sau parte a acesteia; în unitățile locative fiind incluse, pe lângă agenţii economici cu sediul social în judeţ şi punctele de lucru cu personalitate juridică din judeţ ale agenţilor economici cu sediul social în alte judeţe). Astfel, la nivelul anului 2014, în Ilfov erau active 17.880 de unităţi locale (cu 11,8% mai mult decât în 2013), din care -microîntreprinderi (0 – 9 salariaţi): 86,9%, micile întreprinderi (10 – 49 salariaţi): 10,4%, întreprinderile mijlocii (50 – 249 salariaţi): 2,3% și întreprinderile mari (+250 salariaţi): 0,4%. Cele mai multe desfășurau activități de comerţ (40%), profesionale, ştiinţifice şi tehnice (11,2%), de construcţii (9,5%), industrie (8,9%), transport şi depozitare (8%) și activităţi de servicii administrative, activităţi de servicii suport (4,3%), informaţii şi comunicaţii (3,9%), tranzacţii imobiliare (3,4%), hoteluri şi restaurante (2,9%), agricultură, silvicultură şi pescuit (1,8%), alte activităţi de servicii (6,1%).

 

Investiţii peste medie

În 2015, valoarea investițiilor realizate de către agenţii economici aflaţi în eşantionul judeţului Ilfov a fost de 1,7 miliarde de lei, în creştere cu +9,1% faţă de anul 2014, devansând creşterea înregistrată la nivel naţional de +8,4%. În structura investiţiilor din judeţ, cea mai mare pondere, de 51,6%, o deţin unităţile din sectorul privat (capital social privat românesc sau românesc şi străin).

 

Export/import

Pentru primele 10 luni ale lui 2015, cifrele arată că volumul exportului după sediul agentului exportator a fost de 1.975,3 milioane euro FOB, situând judeţul pe locul al 6-lea, la nivel național, ca volum al exportului.

Volumul importului după sediul agentului importator a fost de 3.948,5 milioane euro CIF, Ilfovul ocupând la acest indicator, locul al 2-lea în ţară, după Bucureşti.

Cea mai însemnată parte a exportului este dată de produse alimentare, băuturi şi tutun, iar principala ţară de destinaţie este Italia (29,6%, adică 585 milioane euro din valoarea totală a exporturilor). Principala ţară de provenienţă a importurilor este Germania, de unde se importă, cu precădere, mijloace de transport.

 

Salarii bune, nu și pensii! Cea mai mică rată a șomajului, la nivel național

Efectivul estimat de salariaţi, la sfârşitul lunii decembrie 2015, în Ilfov, a fost de 120.687 persoane, din care 1,6% lucrau în “agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură şi piscicultură”, 31,1% în “industrie şi construcţii” şi 67,3% în “servicii”.

Câştigul salarial net în luna decembrie 2015 a fost, la nivelul județului, de 2.504 lei (cu 390 lei mai mult decât media ţării, situând județul pe locul secund, la nivel național, după Capitală.

Iar ca număr mediu de pensionari de asigurări sociale de stat, în Ilfov se înregistrau, la finele anului trecut, 72.521 persoane, revenind, în medie, 60,1 pensionari la 100 de salariaţi, în timp ce la nivelul ţării, reveneau, în medie, 96,7 pensionari la 100 salariaţi.

Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din Ilfov a fost de 823 lei, mai mică cu 63 lei decât pensia medie înregistrată la nivelul ţării (locul 27 pe țară).

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2015 a fost de 2.174 persoane, iar rata şomajului calculată ca raport între numărul total de şomeri şi populaţia activă civilă, a fost, la sfârşitul anului, de 1,3%, cu 3,6% mai mică decât rata şomajului la nivel de ţară (4,9%) şi cu 0,6% mai mică decât cea înregistrată la nivelul Capitalei (1,9%).

 

Fenomene demografice 2015

S-au născut 4.458 copii (+379 faţă de 2014) şi au decedat 3.805 persoane (+55 faţă de 2014), conducând la un spor natural de +653 persoane. În aceeaşi perioadă, s-au încheiat 2.660 căsătorii, cu 272 mai multe decât în 2014 şi s-au desfăcut 535 căsătorii, cu +59 faţă de 2014.

La 1 ianuarie 2016, populaţia, după domiciliu, a judeţului era de 390.751 locuitori, din care 200.840 femei, densitatea fiind de 246,8 loc/km pătrați. Populaţia, după domiciliu, la 1 ianuarie 2016, a Ilfovului, a crescut cu 3,8% faţă de 1 ianuarie 2015, fiind singurul judeţ din țară în această situație.

La 1 ianuarie 2016, indicele de îmbătrânire pentru ilfoveni indica 80,5 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, ceea ce înseamnă – populație întinerită!

Iar durata medie a vieţii ilfovenilor a crescut de la 74,85 ani în 2013 la 75,10 ani în 2014, fiind superioară celei din, spre exemplu: Gorj (75,02 ani), Galaţi (74,97 ani), Maramureş (74,92 ani), Arad (74,85 ani), dar, inferioară celei din: Buzău (75,12 ani), Covasna (75,13 ani), Constanţa (75,16 ani), Hunedoara (75,19 ani), Dâmboviţa (75,20 ani), Neamţ (75,36 ani).

 

Volum dublu pentru lucrări de construcții

entru construcții, în 2015, valoarea lucrărilor s-a ridicat la 728,5 milioane de lei, în creștere de 2,1 ori faţă de 2014. 71,1% din volumul total de lucrări de construcții realizate în Ilfov sunt construcţii noi, 22,8% sunt lucrări de reparaţii capitale, iar 6,1% lucrări de întreţinere și reparaţii curente.

Pe partea de locuințe, în 2015 s-au dat în folosinţă 6.634 locuinţe (4.130, în urban și 2.504, în rural), situând, astfel, județul, pe locul 1 la nivel național, deţinând 14,1% din totalul locuinţelor terminate la nivelul României.

Pentru construirea de clădiri rezidențiale de către administrațiile locale, în Ilfov s-au acordat, anul trecut, 5.318 autorizații, și, la fel ca în cazul locuinţelor terminate, Ilfovul deţine supremaţia pe ţară la acest indicator.

 

700.000 de ilfoveni

O proiecție a populației rezidente în județ, pentru 2013-2045, în condițiile menținerii constante a valorilor principalelor fenomene demografice înregistrate în 2013 pe medii de rezidenţă, respectiv: spor natural pozitiv, soldul schimbărilor de reședinţă pozitiv, rata de fertilitate ridicată – estimează, pentru 2045, 700.000 de persoane, în Ilfov, cu peste 300.000 mai multe decât cele înregistrate în momentul de faţă în statistica curentă.