În urma unui număr de 98.498 de controale efectuate de Inspecția Muncii în 2012 au fost depistate 14.300 de persoane care munceau fără contracte de muncă le-gale, 5.575 de angajatori fiind amendați cu 86,896 milioane de lei. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în construcții, exploatarea și industrializarea lemnului, agri-cultură, industria textilă, micul comerţ, panificaţie, industria alimentară și prestările de servicii, asociaţiile de proprietari, precum și în rândul micilor transportatori. Toto-dată, într-un număr de 405 cazuri au fost înștiinţate organele de cercetare penală pentru fapte care constituie infracţiuni și anume, pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă. De asemenea, au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 106.746.000 de lei, pen-tru nerespectarea legislației privind relațiile de muncă.