Gestionarea deșeurilor, o problemă de foarte mare actualitate

Colectarea deșeurilor reprezintă un serviciu de utilitate publică, iar societatea în ansamblu său – indivizii, asociațiile de proprietari sau locatari, companiile și instituțiile publice sunt de fapt utilizatorii acestui serviciu.

Compania  3R Green atrage atenția că legislația în vigoare  prevede că autoritățile publice sunt obligate să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 5 fracții: hârtie, plastic, metal, sticlă, compost.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 622, ediția print

 

În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive tehnice, economice, al protecției mediului și sănătății populației, autoritățile locale sunt obligate să implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor pe minimum 2 fracții – umedă și uscată – și de sortare, în urma căreia să obțină un contract de salubritate.

Însă trebuie reținut că unitățile administrativ teritoriale (UAT), împreună cu primarii și președinții consiliilor județene sunt organisme responsabile de asigurarea serviciului de salubrizare a localităților și au responsabilitatea de a urmări operatorul în atingerea indicatorilor de calitate.

Compania 3R ­Green mai atrage atenția că printre modificările importante propuse și adoptate prin Pachetul pentru economie circulară în România, se numără în primul rând ținta de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale pentru 2025 de minim 55% din deșeurile generate, pentru 2030 de minim 60%, iar în 2035 de 65% – România putând beneficia de o perioadă suplimentară de 5 ani pentru realizarea obiectivelor – până în 2025 și respectiv 2030, rata de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale să crească la minim 50% și 60% din greutate.

Ținte de reducere a volumului deșeurilor stocate

De asemenea, potrivit 3R Green, pachetul pentru economie circulară în România prevede o țintă de reducere a volumului deșeurilor stocate în depozite de 10% din volumul total al deșeurilor municipale generate până în 2035 – România poate beneficia de perioadă suplimentară de 5 ani, dar trebuie să asigure până în 2035, reducerea la 25% a volumului de deșeuri municipale depozitate din totalul generat – interzicerea la depozitare a deșeurilor colectate separat. Nu în ultimul rând, sunt prevăzute ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de ambalaje de minim 65% (până la sfârșitul anului 2025) și de minim 70% (până la sfârșitul anului 2030) și pe următoarele materiale specifice, comparabil cu țintele actuale.

Campaniile de informare și conștientizare asupra modalităților de colectare și reciclare corectă a deșeurilor sunt absolut necesare, iar cei de la 3R Green le realizează periodic și minuțios în localitățile în care activează, ceea ce se întâmplă și în județul Ilfov.

Dar nu este suficientă doar informarea. Parteneri necesari, pentru succesul campaniilor, sunt: poliția comunitară, angajații de la salubritate și, în primul rând, implicarea responsabilă și legală a reprezentanților comunității (Primăria și Consiliul Local), indiferent din ce sursă vine finanțarea programului de informare, mai semnalează compania 3R Green.

Recent, 3R Green a dezbătut în cadrul unui workshop despre gestionarea deșeurilor de pe raza Județului Ilfov tema ”necesității și realizării obiectivului de atingere a țintelor de reciclare a deșeurilor muncipale, fiind evidențiate problemele comune legate de infrastructură, tehnologie, salubrizare, transport, colectare și sortare a deșeurilor municipale. 3R Green a punctat importanța sortării deșeurilor municipale și a subliniat necesitatea găsirii unor soluții privitoare la colectare, sortare, transport si reciclare/valorificare în concordanță cu țintele legale care trebuie atinse și cu nevoile cetățenilor.