Suma totală plătită, reprezentând avans şi plata regulară aferentă Campaniei 2017, se ridică la 2,073 miliarde de euro, iar numărul fermierilor unici autorizaţi la plată a ajuns la 753.357, până la data de 15 februarie 2018, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

„Începând cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plată suma totală de 2,073 miliarde euro, reprezentând avans şi plată regulară, din care 1,396 miliarde euro s-au plătit din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 448,58 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi cofinanţare buget naţional, iar diferenţa de 229,15 milioane de euro de la bugetul naţional”, precizează APIA, într-un comunicat.

Plăţile finanţate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, iar plăţile finanţate din FEADR la cursul de schimb de 4,5390 lei pentru un euro.

Totodată, din suma de 94,90 milioane euro, autorizată la plată începând cu data de 6 februarie 2018, pe Măsura 215 – Plăţi privind Bunăstarea animalelor, Pachet A – Porcine şi Pachet B – Păsări, Campania 2017, Agenţia a plătit până în prezent suma de 47,53 milioane euro pentru un număr de 169 beneficiari.

Astfel, plăţile în favoarea bunăstării animalelor – sector păsări au fost în sumă de 24,35 milioane euro, pentru un număr de 109 fermieri, iar cele din sectorul porcine de 23,18 milioane euro, pentru un număr de 60 fermieri.

Adeverința pentru APIA nu se modifică

Potrivit unui comunicat al Ligii Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), în urma unei întâlniri de lucru cu reprezentanți ai MADR, s-a stabilit o serie de modificări aduse OUG 3/2015 și a Ordinului 619/2015.

„În urma ședinței avute, s-au stabilit următoarele:

● eliminarea sintagmei «utilizarea legală a terenurilor» atât din OUG 3/2015, cât și din Ordinul 619/2015. Astfel că, pe tot conținutul OUG 3/2015, cât și din Ordinul 619/2015, s-a acceptat scoaterea termenului «legal»;

● eliminarea din Anexa 1 propusă (respectiv – adeverința) a coloanelor 1 (Denumirea parcelei) și coloanei 3 (Număr cadastral sau topografic conform înregistrării sistematice prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară instituit potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). S-a acceptat ca în cazul Anexei 1 (Adeverința), conținutul din Ordinul 619/2015 să aibă același conținut ca în anul 2017. Motivația a fost aceea că într-o parcelă sau tarla sunt chiar zeci sau sute, de numere cadastrale, ceea ce ar duce la imposibilitatea eliberării adeverințelor”, se arată în comunicarea oficială a LAPAR.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.390