Proiecte pentru învățământ, sport, cultură, religie, dezvoltare publică sau transporturi

Bugetul local al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2018 și planul anual al achizițiilor publice a fost aprobat în ședința ordinară a Consilului Local din data de 16 martie, dând astfel posibilitatea punerii în practică a proiectelor menite să asigure gospodărirea eficientă, în beneficiul cetățenilor.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 394, ediția print

Pe fondul unor tensiuni apărute între localnici, la ședințele anterioare și de această dată, în sala de ședințe din incinta Bazei Sportive Ștefăneștii de Jos, din str. Stadionului, cadrele de poliție au fost mobilizate pentru asigurarea ordinii și bunei desfășurări a ședinței. Din fericire, lucrurile au decurs normal, consilierii locali, secretarul comunei și primarul localității s-au așezat la masa discuțiilor, care au debutat cu o scurtă prezentare făcută de primarul comunei, Robert Ionel Ștefan, privind problemele și realizările din 2017, dar și în privința planurilor de viitor. De asemenea, a avut loc citirea procesului verbal redactat la finalul ședinței precedente, din 28 februarie 2018 și aprobarea acestuia.

”Am văzut în anul 2017 cu ce probleme se confruntă localitatea noastră. Am încercat să și construim, să și reparăm. Ne-am lovit de o serie de probleme, dar avem și realizări”, a început prezentarea primarul.

Reamintim că Stefăneștii au, de anul trecut, un parc pentru copii ce respectă standardele de siguranță iar suprafața este acoperită cu tartan, unde cei mici se pot distra de minune. Monumentul dedicat eroilor căzuți în Primul și Al Doilea Război Mondial a fost reabilitat în întregime.

De anul acesta vor începe lucrările la noua grădiniță cu orar prelungit. Lucrările au întârziat deoarece suprafața construită a grădiniței depă­șea suprafața terenului de 1.697 mp aflat la dis­poziția primăriei pe strada Făgăraș, astfel că proiectul a trebuit refăcut de la zero. Grădinița va avea trei săli de curs, fiecare cu propriul său dormitor, și o sală multifuncțională. Întreaga suprafață construită va avea 484 mp, iar suprafața desfășurată – 892 mp. Lucrările la grădinița se fac în baza unui contract de asociere cu cofinanțare, împreună cu CJ Ilfov.

”Pentru 2018, au fost luate în calcul toate problemele comunei și am făcut o listă de investiții, având în vedere că ne lovim de foarte multe probleme în privința proprietății. La nivel comunal avem foarte multe probleme cu actele pentru străzi, teren și clădiri. Din acest motiv, a doua prioritate este cadastrarea la nivel comunal. Avem zeci de străzi și sute de case unde nu avem acte de proprietate, chiar și noi, primăria, ne conruntăm cu această problemă. Din acest motiv, nu putem investi niciun ban din bugetul local”, a mai spus edilul.

Un alt subiect aflat în atenția primarului este cel al școlilor ”Cu durere în suflet spun că școlile nu arată așa cum ne-am dori cu toții. Am început să facem ceva anul trecut. Dacă reparăm ceva, se strică altceva. Nu s-a renovat de foarte mult timp. Motiv pentru care ne-am decis să construim noi clase și să facem extinderi.”

În privința lucrărilor de canalizare și asfaltare, acestea au continuat în 2017, fiind introdusă rețeaua de canalizare pe strada Sighișoara și intrările Sighișoara I, II și III. S-au luat în calcul și lucrări de canalizare pe străzile Câmpina, Govora. ”Pe străzile Comarnic și Piersicului sunt probleme cu actele de proprietate. Cinci străzi vor fi asfaltate – Stânjeneilor, Castanului, Măceșilor, Paltinului și Dudului. Am depistat însă că nu avem racordări la limita proprietății, ceea ce ne va ține puțin în loc. Pentru proiectare asfaltare avem Podului, Craiova, Sighișoara I, II și III (unde s-au făcut lucrările de canalizare), Spicului, Freziilor, Tuberozelor, Stadionului, Reșița și prelungirea Dudului pentru a face legătură cu nodul rutier. Ar fi bine să facem 70-80 la sută din ce ne-am propus anul acesta. În urma bugetului votat, vom demara toate procedurile de achiziție a serviciilor respective, a lucrărilor care credem că ne sunt necesare în comună”, a mai explicat primarul Robert Ștefan activitatea primăriei.

Totodată, primarul a anunțat că la întocmirea bugetului s-a ținut cont și de nevoile parohiilor. ”Avem în satul Boltași, o parohie în construcție. Ne-am gândit că ar fi bine să sprijinim și bisericile din comună să fie mai bine îngrijite”, a explicat primarul comunei Ștefăneștii de Jos.

Primarul Robert Ștefan a punctat și necesitatea extinderii rețelelor electrice pe toate drumurile principale și județene cât și despre intenția de a majora capitalul social al societății de gospodărire publică ce a fost înființată anul trecut. Reamintim că prin înființarea gospodăriei comunale, angajații acesteia s-au ocupat de curățenia stradală, amenajarea și întreținerea spațiilor ­verzi, vidanjare etc.

Edilul a mai vorbit despre inființarea Clubului Sportiv Ștefănești: ”Această bază trebuie îngrijită și trebuie să îi dăm o destinație. Vom avea grupe de copii și juniori.

Așteptăm idei din partea consilierilor și ce­tățenilor pentru a veni cu proiecte, suntem de acord, le dezbatem în ședințele de consiliu. În acest an, doresc să ne vedem cât mai des, să reparăm ce nu a fost bun și să venim cu proiecte cât mai bune. Am luat în calcul toate problemele din comună, inclusiv cea a proprietăților”, a conchis primarul.

”Să trecem la treabă!”

Bugetul local pentru anul 2018 a fost aprobat în ciuda abținerii grupului celor patru consilieri PSD prezenți, care au adoptat această poziție deși documentul este și în interesul lor. Aceasta deoarece lista investițiilor prevăzute pentru acest an include lucrări de canalizare și asfaltare inclusiv pe străzile unde locuiesc consilierii cârcotași. De altfel, câțiva cetățeni care au participat la ședință, au criticat atitudinea consilierilor PSD, atenționând că în consiliu și la primărie ar trebui să se facă doar politica comunei, fiind necesară mai multă corectitudine și implicare în slujba comunității.

”S-a votat bugetul, drept pentru care o serie de proiecte pot fi luate de acum în calcul. Aștept cu nerăbdare să demarez procedurile de achiziție locală și îmi doresc, cât se poate de repede, să mă apuc de treabă și de proiectele pe care mi ­le-am propus”, ne-a declarat primarul Robert Ionel Ștefan, care a adăugat că proiectul de buget a fost afișat la sediul primăriei, a existat un termen de 5 zile de contestație, după cele 15 de afișaj, iar cu o parte din consilieri a fost discutat și adus la cunoștință.

Venituri de 34.277.900 lei

Bugetul local al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2018 prevede venituri în sumă totală de 34.277.900 lei.

La baza inițierii proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2018 au stat la bază adresele din partea Direcției Generale a Finanțelor Publice București – Ilfov prin care se repartizează sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și cota de 43% din impozitul pe venit estimată a se încasa pentru bugetul local.

Veniturile bugetului local pentru 2018 sunt în sumă de 28.024.000 lei, la care se adaugă excedentul bugetar în sumă de 6.253.900 lei. Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2018 are o valoare totală de 18.455.700 lei.

La capitolul cheltuieli, a fost prevăzută suma totală de 34.277.900 lei din care secțiunea de funcționare 15.822.200 lei, iar secțiunea de dezvoltare: 18.455.700 lei. Repartizarea sumei de 6.253.900 lei a fost aprobată pentru investiții locale, reprezentând excedent bugetar.

Pentru anul 2018, au fost propuse următoarele direcții de cheltuieli: Capitoul 51, ”Autorități executive”: cheltuieli de personal – 3.185.000 lei, cheltuieli de funcționare – 140.000 lei și cheltuieli de capital – 520.000 lei.

Lista obiectivelor de investiții presupune la acest capitol realizarea unei registraturi electronice, proiectarea și extinderea sistemului de Supraveghere video în comună, memoriu tehnic și recompartimentarea Spa­țiului Impozite și Taxe Locale.

  •  La Capitolul 54, ”Evi­dența populației”: chel­­tuieli de personal – 350.000 lei, cheltuieli de funcționare – 140.000 lei și cheltuieli de dezvoltare – 100.000 lei, însemnând reparații capitale ale sediului pentru Evidența Populației.
  •  La Capitolul 61 ”Po­liția Locală”: cheltuieli de personal – 904.000 lei și cheltuieli de funcționare – 65.000 lei.
  • La Capitolul 65 ”Învățământ”: cheltu­ieli de funcționare – 874.500 lei, cheltuieli privind asistență socială – 87.000 lei care se regăsesc în adresa de la ANAF, care a alocat niște sume pentru tichetele de creșă și pentru stimulentele educaționale acordate copiilor familiilor defavorizate și cheltuieli de capital – 7.470.000 lei. Investițiile acestui an, înseamnă construirea unei grădinițe cu program prelungit, reparații capitale/construcție a unor corpuri pentru școli și grădinițe și proiectarea și implementarea unui site pentru școală.
  •  La Capitolul 66 ”Sănătate”: cheltuieli de personal – 49.200 lei.
  • La Capitolul 67 ”Sport, Cultură, Recreere și Religie”: Sport – cheltuieli de funcționare – 315.000 lei, transferuri – 300.000 lei și cheltuieli de capital – 1.047.000 lei; Religie: cheltuieli de funcționare – 150.000 lei, cheltuieli cu transferuri – 800.000 lei; Întreținere parcuri și grădini: cheltuieli de funcționare – 400.000 lei și cheltuieli de capital – 370.000 lei; Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei: cheltuieli de funcționare 400.000 lei. La acest capitol, investițiile presupun modernizarea și dotarea parcurilor, realizarea unui studiu de fezabilitate și proiectare a unui teren de minifotbal, proiectarea și execuția terenului de fotbal, înlocuirea gazonului, achiziția unei mașini de tuns iarbă și iluminarea cu leduri a stadionului.
  • La Capitolul 68 ”Asis­tența socială”: cheltuieli de personal – 738.000 lei, cheltuieli de funcționare – 45.000 lei și cheltuieli in­demnizații, ajutoare sociale – 1.150.000 lei.
  • La Capitolul 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”: Alimentare cu apă: cheltuieli de capital – 100.000 lei; Iluminat public și electrificări rurale: cheltuieli de funcționare – 550.000 lei și cheltuieli de capital – 1.900.000 lei, iar pentru Alte servicii în domeniiile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale: cheltuieli de funcționare – 2.417.500 lei și cheltuieli de capital – 920.000 lei. La acest capitol, lista de investiții include modernizarea rețelei electrice prin iluminat cu led și extinderea rețelei electrice, cât și proiectarea și execuția extinderii iluminatului public. De asemenea, se are în vedere realizarea lucrărilor pentru iluminat în stațiile mijloacelor de transport în comun, majorarea capitalului social al societății de gospodărire, actualizarea PUG și extinderea rețelei cu apă.
  • La Capitolul 74 ”Canalizare”: cheltuieli de funcționare – 250.000 lei și cheltuieli de capital – 1.363.000 lei.
  • La Capitolul 84 ”Transporturi”: cheltuieli de funcționare – 187.000 lei și cheltuieli de capital – 4.185.700 lei, iar pentru Transportul în comun: cheltuieli de funcționare – 35.000 lei. Sunt prevăzute investiții pentru canalizare, ape pluviale (studii de fezabilitate, proiectare și execuție) pe străzile Câmpina, Tg. Jiu, Dudului și Govora. De asemenea, se are în vedere proiectarea și realizarea unei stații de pompare pe strada Olănești. Investițiile, la acest domeniu au ca scop cofinanțarea pentru lucrări prin Programul Național de Dezvoltare Locală în domeniul modernizării drumurilor, fiind luate în calcul patru obiective, respectiv str. Stânjeneilor, str. Măceșului, str. Dudului și str. Castanului. De asemenea, tot în acest an sunt prevăzute reparații capitale și lucrări de modernizare a străzilor cât și studii de fezabilitate
  • La Capitolul 87 ”Alte acțiuni economice”: cheltuieli de funcționare – 50.000 lei și cheltuieli de capital – 480.000 lei ce au în vedere înființarea Di­viziei de pompieri și achiziționarea unei alarme.

Alte proiecte

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Ștefăneștii de Jos, din 16 martie, a mai inclus Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV 2017, Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației comunei Ștefăneștii de Jos – Ilfov pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa VOL, care presupune aprobarea cotizației comunei, în cuantum de 1500 lei lunar. De asemenea, pe ordinea de zi a fost inclus și Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Ștefăneștii de Jos privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, prin introducerea unor taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice. Mai precis, Federația Română de Fotbal dorește punerea la dispoziție a stadionului ”Dumitru Mătărau” din Ștefăneștii de Jos, în vederea efectuării unor antrenamente, însemnând folosirea terenului de fotbal, a vestiarului și a utilităților aferente pe baza unor taxe locale.