În urma unei hotărâri de guvern, pentru perioada 2015-2020 va institui o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătăţiri funciare. Astfel, Executivul vine în sprijinul fermierilor, prin stabilirea unei accize de 21 de euro/tona de motorină. „În contextul general dificil al ultimilor ani agricoli, cauzat de incidentele de mediu manifestate, fermierii vor resimţi efectele pozitive ale măsurilor de reducere a prețului de achiziție al motorinei, în sensul reducerii costurilor de producţie și implicit a creșterii rentabilităţii activităţilor agricole. Totodată, se creează premise pentru respectarea calendarului lucrărilor agricole mecanizate, potrivit tehnologiilor specifice, cu efect implicit asupra nivelului recoltelor obținute”, se arată într-un comunicat al MADR. Ajutorul de stat se acordă trimestrial, sub formă de rambursare, iar valoarea acestuia se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor. Bugetul anual estimativ al schemei este de circa 700.000 mii lei.