Ai o suferinţă fizică a cărei recuperare te obligă să foloseşti un dispozitiv medical? Dacă eşti asigurat, în baza prescripţiei medicale pe care o primeşti de la medicul de spe­cialitate, beneficiezi de aparatul destinat recuperării, fără să-l plăteşti. Dr. Aurelia Isărescu, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ilfov, îţi spune ce acte îţi trebuie pentru a beneficia de dispozitivul medical! 

 Deficienţa nu trebuie să fi apărut printr-un accident de muncă 

 Cerere 

 Adeverinţă de asigurat 

 Actul de identitate (copie)

 Recomandarea din partea medicului specialist (2 exemplare originale), care este valabilă 30 de zile de la data emiterii 

 Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că problema de sănătate care te obligă să foloseşti dispozitivul nu  a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv 

 În cazul copilului cu vârsta până la 14 ani trebuie să ataşezi prescripţia medicală pentru dispozitivul recomandat, cu specificarea domiciliului său şi certificatul lui de naştere, cu codul numeric personal.

Reţine!

Toate actele se depun la CAS Ilfov, copiile fiind vizate de către reprezentatul instituţiei pe baza actelor originale. Dacă eşti nedeplasabil, cererea şi restul documente-lor pot fi depuse la CAS Ilfov de către o persoană împuternicită legal în acest sens. În cel mult trei zile de la înregistrarea cererii, casa de asigurări va lua decizia de ac-ceptare sau respingere a  dosarului tău. Dacă fondul lunar a fost depăşit, vei fi trecut pe o listă de priorităţi întocmită pe categorii de dispozitive medicale. CAS Ilfov se află pe str. Aviator Popişteanu nr. 46 ori la telefon 021/224.19.82 sau 021/224.19.83. Cum ajungi cel mai uşor la CAS Ilfov? De la Gara de Nord, ia autobuzul 105 până la staţia bulevardul Expoziţiei apoi întoarce-te până la str. Aviator Popişteanu nr. 46.