Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis în valoare totală de 24 de milioane de lei pentru eficientizarea activității sectorului zootehnic, începând din 15 noiembrie 2016. Prin schema de minimis propusă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se acordă ajutor producătorilor agricoli pentru achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate pentru producția de carne și lapte.

Scopul urmărit este  îmbunătățirea producției de lapte și carne, prin selecția dirijată și realizarea de linii și hibrizi cu potențial productiv superior, adaptate la cerințele pieței autohtone și externe.

Cuantumul sprijinului financiar este de:

● maximum 2.500 de lei/cap berbec din rasă specializată;

● maximum 2.500 de lei/cap țap din rasă specializată.

Numărul maxim de animale care poate fi achiziționat de beneficiari se calculează respectând următorul algoritm:

● achiziția de berbeci/țapi de reproducție se realizează respectând proporția de un berbec/un țap la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deținute de beneficiar;

● numărul maxim de berbeci/țapi care poate fi achiziționat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporția prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine.

Actul normativ reglementează regulile procedurale, condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis, termenul de depunere a cererii, precum și angajamentele beneficiarilor. Derularea sprijinului financiar se va face prin direcțiile pentru agricultură județene sau a Municipiului București. Suma necesară aplicării ajutorului de minimis se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și va intra în plată către beneficiari începând cu data de 15 noiembrie 2016. Schema de ajutor de minimis instituită de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale respectă în totalitate regulile pe plan național și european în materie de ajutor de minimis. Astfel, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

 

Informații suplimentare:

Cadrul legislativ aplicării schemei de minimis în domeniul agricol îl reprezintă Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol. Susținerea achiziției de berbeci de reproducție, prin ajutor de minimis, a dus la creșterea producției de carne viu de la 108 mii tone, în anul 2014, la 182 mii tone carne viu în anul 2015. Creșterea producției de carne s-a reflectat în valoarea exportului de carne de ovine, care a crescut de la 17 milioane euro în anul 2014 la 34 de milioane euro în anul 2015.