În primul semestru al acestui an, echipajele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă au participat la peste 2.500 de intervenţii pentru limitarea şi stingerea incendiilor de vegetaţie uscată de pe terenurile agricole, a arderilor pe terenuri virane şi a celor de igienizare a deşeurilor menajere, datele statistice înregistrând o scădere cu 50% a numărului acestora faţă de perioada similară a anului trecut.

De regulă, aceste situaţii de urgenţă se produc pe fondul utilizării de către cetăţeni a focului deschis pentru arderea resturilor vegetale de pe terenurile agricole, din curţi, grădini şi de pe terenurile aflate în vecinătatea imobilelor de locuit, iar condiţiile de vânt şi nerespectarea măsurilor obligatorii de protecţie constituie elemente care întreţin şi favorizează propagarea focului.

Arderile necontrolate pot fi soldate, de cele mai multe ori, cu pagube materiale însemnate, pun în pericol fondul forestier, produc efecte negative asupra solului şi factorilor de mediu prin diminuarea rezervei de apă şi, nu în ultimul rând, pot conduce la pierderi de vieți omenești. Mai mult, pentru limitarea manifestării acestor situaţii de urgenţă, intervenția presupune mobilizarea suplimentară a resurselor umane și materiale.

 

Măsuri de prevenție!

Pentru a preveni producerea evenimentelor nedorite, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă reaminteşte cetăţenilor următoarele:

Ü utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

Ü realizarea arderii se poate face doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

Ü se impun supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;

Ü este interzisă utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.);

Ü este recomandată asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

Ü foarte important: ”responsabilitatea în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc.) este a adulților!”.

 

Contravenții

Constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice, arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Totodată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanele fizice și juridice aflate în apropierea locului de manifestare a incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, miriști, pășuni și fâneţe au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun pentru limitarea și stingerea acestora.