@ Un moment ”T zero”, cu beneficii pentru toți cei implicați

@ OCPI Ilfov, APIA – CJ Ilfov și Prefectura Ilfov au oferit informații detaliate despre importanța PNCCF

Inițiativa Instituției Prefectului județului Ilfov, susținută de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) – Centrul Județean Ilfov și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, de a aduce la aceeași masă autoritățile locale și fermierii din județ a dat roade. Astfel, pe 17, 22 și 24 mai, au avut loc la Snagov, Măgurele și Brănești, întâlniri comune, subiectul central al discuțiilor fiind legat de modul de desfășurare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2023.

Articol apărut în nr. 404 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Reamintim că, în cadrul PNCCF, cu finanțare pe sectoare cadastrale, din fondurile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), se desfășoară și în acest an (al treilea de la debutul PNCCF) lucrări de înregistrare sistematică, iar pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) a fost alocată, în 2018, suma de 155.000 lei. Cu acești bani se pot realiza lucrări de înregistrare sistematică pentru aproximativ 2.500 de imobile, în fiecare localitate. Plata aferentă finanțării este de maximum 60 lei (inclusiv TVA)/carte funciară deschisă după recepția lucrărilor de către OCPI pentru sectorul cadastral determinat.

Există, de asemenea, și varianta cofi­nanțării, unde bugetul este stabilit de UAT (și poate depăși 60 de lei/imobil), însă ANCPI decontează maximum 60 lei/imobil după recepția lucrării și deschiderea cărților funciare la finalizarea lucrărilor (intabularea imobilelor) pe sector sau pe întreg UAT. Lucrările se pot desfășura atât pe sectoarele din intravilan, cât și pe cele din extravilan; nu există limitare la numărul de imobile, iar procedura de achiziție a prestatorului se organizează de către UAT.

Moment ”T zero” și beneficii

În acest context, Ruxandra Ghiba, director OCPI Ilfov, a reamintit câteva dintre benefiicile PNCCF – catalogat drept un moment ”T zero”, cadastrul sistematic urmând să rezolve multe situații dificile care există acum, spre exemplu, în rândul proprietarilor care posedă imobile dar nu au acte de proprietate și este necesară emiterea ordinelor de prefect. Pentru a rezolva această problemă, legea dă posibilitatea ca, în lipsa actelor de proprietate, să fie menționat în cartea funciară posesorul respectivului imobil cu posesia asupra acestuia, și nu cu proprietatea. Pe baza unei adeverințe emise de primărie prin care este recunoscut posesorul și faptul că acel imobil nu face parte din bunurile din domeniul public sau privat al UAT sau al statului, imobilul este înscris în cartea funciară, cu posesorul identificat în urma lucrărilor de cadastru sistematic. Dacă timp de trei ani de la menționarea posesiei în cartea funciară această posesie nu este contestată, posesorul devine proprietar. Apoi, după ce proprietarii vor obține gratuit extrasele de carte funciară, urmează, unde este cazul, deschiderea succesiunilor nedezbătute până la această dată, cu includerea în masa succesorală a imobilelor care au făcut, până acum, obiectul cadastrului general. Oficiul de Cadastru va sesiza Camera Notarilor Publici pentru deschiderea procedurii succesorale, iar costurile acestei proceduri vor fi suportate din bugetul ANCPI, dacă dezbaterea succesiunii va fi finalizată într-un termen de doi ani din momentul în care se formulează sesizarea către Camera Notarilor. În caz contrar, costurile vor fi suportate de către moștenitori. Ruxandra Ghiba a mai vorbit de beneficiile aduse unităților administrative-teritoriale, care vor putea impozita proprietățile real, iar astfel vor crește încasările la bugetul local. Apoi, un lucru foarte, foarte important – administrațiile locale vor putea atrage fără probleme fonduri europene pentru proiecte de infrastructură, nemaiexistând situațiile de acum, cu suprafețe de teren cu statut juridic incert.

Fermierii se pot implica!

Este interesul lor direct, în condiițiile în care, din 2021, fără cadastru pe terenuri, NU vor mai putea primi subvenție!

Unul dintre subiectele intens dezbătute, pentru care fermierii din Ilfov au și fost invitați la toate rundele de discuții, a fost legat de posibilitatea ca aceștia să conștientizeze importanța clarificării situațiilor juridice ale terenurilor pentru care primesc subvenții. Pentru că, în concordanță cu noua Politică Agricolă Comună care va intra în vigoare începând cu 2020, potrivit directivelor europene, statele membre vor fi obligate să asigure identificarea în mod clar a parcelelor de teren prin numere cadastrale, astfel încât să se știe pe ce suprafețe se plătește subvenția. OCPI Ilfov a atras atenția că dacă primăriile nu vor intra anul acesta în PNCCF, având în vedere termenul de 24 de luni pentru derularea contractelor privind lucrările de înregistrare sistematică, fermierii de pe teritoriul respectivelor UAT se vor regăsi în situația de a pierde subvențiile, începând cu anul 2021. ”Având în vedere că PNCCF pentru intabularea tuturor imobilelor se desfășoară cu prioritate pe terenurile extravilane pentru care se primesc subvenții de la APIA, este foarte important ca și fermierii să conștientizeze că, dacă până în 2020 proprietățile pe care le lucrează nu vor fi intabulate, s-ar putea să nu mai beneficieze de subvenții de la APIA. Iar modificările legislative din ultima perioadă au adus ca noutate și posibilitatea sponsorizării de către persoane fizice sau juridice a contractelor de cadastru sistematic. Este, așadar, foarte important ca fermierii să devină parte activă alături de primari, să identifice zonele care nu sunt intabulate și să ceară contractarea lor, de asemenea, să identifice persoane autorizate dispuse să deruleze aceste lucrări, să putem aduce astfel imobilele în cartea funciară. Și fermierii, persoane fizice sau juridice, pot avea un aport financiar la aceste contracte. Sunt multe contracte în derulare în județ, sperăm că toată lumea a înțeles care sunt oportunitățile”, a mai explicat Ghiba. La rândul său, Marius Cristian Ghincea, prefectul județului Ilfov, s-a declarat mulțumit de rezultatele întâlnirilor comune, mizând pe faptul că importanța cadastrului sistematic a fost conștientizată de toate părțile implicate, și a concluzionat cu apelul: ”Ajutați-ne, pentru a vă ajuta și noi!”

Încă 22 de contracte de finanțare

De la începutul acestui an, încă 22 de primării din Ilfov au semnat contracte de finanțare pentru cadastru sistematic. Este vorba de Afumați, Balotești, Bragadiru, Buftea, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Cornetu, Dărăști, Dascălu, Dobroești, Domnești, Dragomirești-Vale, Glina, Grădiștea, Jilava, Moara Vlăsiei, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Popești-Leordeni și Snagov. UAT Domnești a semnat deja și contractul de prestări servicii.

Există, de asemenea, contracte de cofinanțare pentru lucrări de înregistrare sistematică încheiate din bugetul UAT la Brănești, Măgurele, Mogoșoaia, Petrăchioaia și Vidra.

Cele mai recente reglementări în domeniul cadstrului

Guvernul a aprobat, pe 18 aprilie, Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, act prin care este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea și eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Printre noutăți se află și faptul că sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de primării, ca urmare a încheierii de contracte de finanțare cu ANCPI, pot să cuprindă atât imobile din extravilan, cât și din intravilan. La prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică se vor avea în vedere proiectele de infrastructură și terenurile care fac obiectul subvențiilor plătite de APIA. Ordonanța mai prevede ca lucrările de înregistrare sistematică să poată fi efectuate atât la nivelul sectorului cadastral, cât și la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale. Pentru accelerarea finalizării acestora a fost necesară diminuarea termenului de soluționare a contestațiilor. Deschiderea cărții funciare se poate efectua în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar, indiferent de data actului. În cazul imobilelor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre de guvern, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat.