Ai rezidenţă în România sau, ai o altă cetăţenie dar plătești contribuţia la Sănătate în ţara noastră? Mergi la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate și ia-ţi adeve-rinţă de asigurat. În baza ei vei avea anumite servicii medicale gratuite, vei obţine trimiteri la spital în vederea efectuării unor analize la preţ redus, medicamente com-pensate sau gratuite etc. Dr. Aurelia Isărescu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov îţi prezintă prin intermediul ziarului Jurnalul de Ilfov, actele necesare pentru eliberarea adeverinţei de asigurat în următoarele situaţii: 

Dacă ești cetăţean străin cu rezidenţă în România 

Copie a documentului identitate ce îţi conferă dreptul de rezidenţă în România 

Certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (care se află pe Bulevardul Unirii nr.74 – București) pentru perioadele de rezidenţă în care ai avut calitatea de asociat/administrator. Trebuie să depui documentele contabile pentru fiecare exerciţiu financiar din ultimii cinci ani, respectiv, bilanţuri contabile, pro-ces verbal repartizare profit, balanţe de sfârșit de an, ultima balanţă întocmită la plata contribuţiei, act constitutiv, codul unic de înregistrare, certificat constatator dacă aportul de capital social a suferit modificări în ultimii cinci ani, raport de gestiune dacă ești acţio­nar/asociat, adeverinţă de la Autoritatea pentru Străini sau declaraţie notarială din care rezultă perioadele din ultimii cinci ani în care ai obţinut act de identitate (legitimaţie de ședere, permis de ședere) și dacă dreptul de rezidenţă ţi-a fost acordat pentru o perioadă mai scurtă, acte care atestă veniturile obţinute în România.

Dacă ești străin și plătești contribuţia la noi  

 copie a documentului de identitate ce-ţi dă dreptul de rezidenţă 

 certificat constatator de la ONRC 

 act care atestă pla­­ta contribuţiei 

 declaraţie notarială (după caz)  

 contract individual de muncă, acte adiţionale de prelungire, permis de muncă în original și copie 

 adeverinţă de salariat completată conform Monitorului Oficial.

Reţine! Adeverinţele se eliberează de luni până joi, între orele 10.00 – 15.00. Dosarul incomplet va fi refuzat din start. CAS Ilfov se află pe str. Aviator Popişteanu nr. 46 ori la telefon 021/224.19.82 sau 021/224.19.83 . Cum ajungi cel mai uşor la CAS Ilfov? De la Gara de Nord, ia autobuzul 105 până la staţia bulevardul Expoziţiei apoi întoarce-te până la str. Aviator Popişteanu nr. 46. 

Dr. Aurelia Isărescu, preşedintele CAS Ilfov şi Jurnalul de Ilfov îţi prezintă săptămâna viitoare actele de care ai nevoie dacă realizezi venituri din activităţi indepen-dente sau din închirieri.