Şedinţa CJI

Luni, 7 aprilie, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ilfov, prezidată de cei doi vicepreşedinţi ai CJ, Cristina Manicea şi Sebastian Geantă, secondaţi de secretarul judeţean, Monica Trandafir.

8 proiecte, toate aprobate

Ordinea de zi din convocator, primită de toţi consilierii judeţeni, a cuprins 8 proiecte şi după ce toţi consilierii judeţeni au semnat de prezenţă şi au  votat întâi ordinea de zi, a început votarea pe fiecare proiect. Pentru că denumirile sunt stufoase, unde este cazul, le vom scurta pentru o mai uşoară lectură a lor. Aşadar, proiectul nr. 1 a fost cel al menţinerii nivelului taxelor şi tarifelor stabilite prin Hotărârea CJI nr.07/29.01.2013 pentru anul fiscal 2014. Cum fiecare proiect iniţiat de preşedintele CJI are anexate o motivare şi un raport (care se studiază de către fiacre consilier judeţean înainte de aprobarea în şedinţa în plen), în aceste documente anexate se specifică faptul că „Indexarea taxelor locale se realizează o dată la trei ani şinând cont de evoluţia inflaţiei de la ultima indexare”.

Fortul 13 Jilava

Pentru renovarea şi punerea în circuit turistic a celebrului Fort 13 de la Jilava, Consiliul Judeţean Ilfov a primit o solicitare de parteneriat din partea Penitenciarului Jilava care accesează fonduri norvegiene prin programul „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural prin proiectul Fort 13-Mărturie pentru Viitor”. În fapt, a precizat secretarul judeţului, Monica Trandafir, proiectul este în valoare de 450.000 euro din care CJI primeşte 32.000 euro pentru a pune la punct centre expoziţionale în cadrul Fortului 13. 

CJI nu cheltuie niciun ban, ci, cu suma de 32.000 va fi implicat pe două direcţii: informare şi publicitate şi implementarea de programe socio-culturale şi educative ale centrului expoziţional, organizat în Fortul 13. În consecinţă, consilierii judeţeni au votat favorabil parteneriatul instituţiei pe care o reprezintă cu celelalte instituţii implicate în proiectul „Fortul 13-Mărturie pentru Viitor”.

Alte aprobări

În fine, alte proiecte aprobate au fost cele pentru documentaţia tehnico-economică  pentru Centrul de Plasament 7  de la Vidra şi pentru Centrul de Plasament 4 de la Tâncăbeşti, ceva acte pentru pentru serviciul de salubrizare „Ecosal Ilfov”, o aprobare de folosire temporară a unor spaţii de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov unde se renovează, modificarea unui contract de concesiune încheiat între CJI şi reprezentantul legal al Societăţii Civile Medicale „Dr. Maria Burghele” din Buftea, în sensul că în urma unor renunţări la spaţii, CJI are disponibil 200 m pe care îi poate concesiona. Ultimul pe listă, dar nu şi cel mai interesant este proiectul privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanţă Ilfov a unui imobil din oraşul Voluntari.

Foto: EUgen Dichiseanu