Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România, filiala județului Ilfov, organizează, în data de 26 februarie 2015, Adunarea Generală a specialiștilor în domeniu. Adunarea este convocată în baza Precizărilor 6576/26.05.2008 aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr 08/114/28.05.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea filialei a stabilit următoarea Ordine de zi a adunării:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut, care va cuprinde realizarea programului de activitate pe 2014, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31 decembrie a anului trecut și aportul cenzorului asupra situaţiei financiare a filialei, la 31 decembrie a anului precedent;

2. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

3. Aprobarea programului de activitate pentru anul în curs, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, potrivit normelor stabilite de Conferinţa Naţională;

5. Aprobarea „Listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare”;

6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Na­ţională, conform norma­tivelor stabilite;

7. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor.

ADUNAREA GENERALĂ a membrilor filialei CECCAR judeţul Ilfov, va avea loc în data de 26 februarie 2015, orele 14.00, în sala Amfiteatrului „Marin Toma”, aflat în sediul filialei CECCAR București, situată sectorul 4 al Capitalei, pe  Str. Intrarea Nestorel Nr. 2-4.