Cererile de finanțare din fonduri europene ale investitorilor în agricultură vor putea fi depuse on-line pe portalul www.apdrp.ro al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

Potrivit unui comunicat al APDRP, acest lucru va deveni posibil începând cu prima sesiune de depunere de proiecte din 2014 pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală. Potențialii beneficiari se vor înregistra pe pagina de internet a Agenţiei, vor completa cu informații specifice o serie de date de identificare și vor încărca în format electronic Cererea de Finanțare, cu toate documentele anexate, pentru a fi transmise automat către APDRP. 

Excepție fac doar beneficiarii care solicită fonduri pentru fermele de familie. Aceștia vor depune, în continuare, Cererile de Finanţare la Oficiile judeţene ale APDRP în format tipărit şi electronic, precizează APDRP. Agenția precizează că depunerea on-line a cererilor va optimiza și va facilita procesul de solicitare a fondurilor europene. Completarea dosarului de finanțare va fi mult ușurată și nu va mai fi nevoie ca solicitantul să se deplaseze la oficiile județene ale APDRP. Mai mult, sistemul va asigura mai multă transparență și va elimina suspiciunile privind depunerea și înregistrarea proiectelor, a precizat directorul general al APDRP, David Eugen Popescu, potrivit comunicatului.

Termenul limită trebuie respectat cu strictețe

După completarea datelor obligatorii de identificare ale solicitantului şi a proiectului propus pentru finanţare, Cererea de Finanțare împreună cu anexele aferente vor fi încărcate pe pagina de internet www.apdrp.ro. Dacă încărcarea a fost realizată cu succes, se va emite un bon de ordine aferent depunerii respective. Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvenţe unice pe sesiune. Ulterior, dacă proiectul este declarat neconform, solicitantul va fi notificat în acest sens. Dacă proiectul este conform, acesta va urma toate etapele procedurale de evaluare şi selecţie. Directorul APDRP atrage atenția că termenul de depunere a cererii și a dosarului nu poate fi depășit, deoarece sistemul închide automat sesiunea. Dacă proiectul este depus din timp, în cazul în care proiectul nu este corct, solicitantul va avea timp să facă rectificările necesare și să depună, din nou, proiectul, în cadrul aceleiași sesiuni. Toate precizările privind procesul de depunere on-line vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului şi, după aprobarea acestuia, vor fi publicate pe pagina de internet a APDRP.