Gospodarul își face vara sanie!

Pe 27.05.2021 a avut loc ședința Consiliului Județean Ilfov (CJI), pe Ordinea de zi fiind trecute15 proiecte de hotărâre, iar la secțiunea ”Diverse”, încă un proiect. Toate au fost aprobate.

Primul punct dezbătut s-a referit la aprobarea ”Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din Ilfov, pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2021-2025”. Județul Ilfov, prin CJI deține și administrează o rețea de drumuri județene în lungime totală de aproximativ 381 km, unde este necesară intervenția în cadrul serviciilor de înreținere curentă pe timp de iarnă. Pentru achiziționarea serviciilor aferente Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din Ilfov, în perioada 2021-2025, este necesar a se organiza o procedură de licitație publică pentru atribuirea Acordului cadru pe durata iernilor. În funcție de zonele de intervenție și de resurse, pe raza administrativă a CJI sunt stabilite 5 baze de acțiune, iar pentru atribuirea Acordului cadru se va organiza o singură licitație, în anul acesta (care să cuprindă toți cei patru ani), fapt ce va conduce la o economie de timp esențială.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 551

Sectoare de drum trecute în administrarea CJI, pentru a putea fi reparate și modernizate

Mai multe proiecte de hotărâri adoptate au vizat preluarea în administrarea CJI a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public și administrarea unor UAT-uri. Spre exemplu, din Bragadiru s-au preluat Str. Mărgelelor, Str. Safirului, Str. Cristalului și Str. Ghidiceni – în vederea executării lucrărilor de reabilitare și modernizare, celelalte activități rămânând în sarcina proprietarului. Din Dărăști – Ilfov au fost preluate în administrarea CJI, din domeniul public al comunei și administrarea Consiliului Local Dărăști – Ilfov, străzile 1 Mai, Plopilor, Tudor Vladimirescu, Stejarului și Asan, din Snagov, Consiliul Județean a preluat în administrarea sa, străzile Ștefăniță Vodă, Ion Vodă, Codrii Cosminului, Într. Codrii Cosminului, Aleea Codrii Cosminului, Nicopole, Milcov, Înv. Corjos Nicolae, Stejarului, Bradului, Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Renașterii, Constantin Nottara, Merilor, Intr. Tismana, iar din Tunari, au trecut în administrarea CJI străzile Traian și Oituz.

Organigrame modificate

Au fost aprobate, de asemenea, modificări ale organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov și, inclusiv regulamentele de organizare și funcționare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov și la Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești. Astfel, la Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov, în cadrul Biroului de pază și ordine s-au înființat două posturi de șef de tură și 10 posturi noi de agent securitate intervenție. S-a desființat postul de referent. Apoi, s-a înființat un compartiment de intervenție și transport valori – prevăzut cu 3 agenți securitate intervenție, în cadrul Biroului resurse umane și administrativ s-a înființat un post de îngrijitor, iar postul de magaziner s-a transformat în referent treapta I. În cadrul compartimentului financiar-contabilitate, postul de casier s-a transformat în referent treapta I. Modificările s-au încadrat în numărul de posturi aprobate pentru Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov (90). De asemenea, acest serviciu are încadrați 107 agenți securitate intervenție – contract individual de muncă pe perioadă determinată, număr care se modifică periodic în funcție de contractele de prestări servicii pe care instituția le contractează sau le reziliază.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov s-a suplimentat numărul posturilor cu 1 post medic specialist Secția ATI, 1 post medic specialist boli infecțioase în Ambulatoriul integrat și 1 post psiholog SML, iar la Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești s-a impus modificarea Organigramei, a Statului de funcții și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, conform legislației aplicabile în domeniu, specifice desfășurării activităților de acordare a serviciilor sociale și în vederea obținerii licenței de furnizor de servicii sociale. Astfel, față de vechea structură organizatorică, cu 35 de posturi aprobate, noua structură aprobată are 38 de posturi.

Ajutor pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Consilierii județeni au aprobat și proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române, în valoare de 500.000 de lei, pentru continuarea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului. ”(…) În anul 2020, în care pandemia a afectat toate resursele de finanțare a șantierului, am fost nevoiți să reducem volumul unor categorii de lucrări, deși erau foarte importante, iar pe altele să le amânăm, chiar dacă recomandarea fermă a proiectanților era să le executăm în cel mai scurt timp posibil. Ca urmare, valoarea lucrărilor pentru care avem recomandarea tehnică a le finaliza până la sfârșitul anului 2021 este de 220.000.000 lei, cu TVA inclusă, sumă necesară, în special, pentru lucrări la structura de rezistență, la tâmplăria exterioară și la acoperiș, la instalații, pentru asigurarea construcției și pentru evitarea posibilelor degradări cauzate de nefinalizarea lucrărilor de maximă importanță recomandate de proiectanți. Având în vedere toate cele de mai sus, vă rugăm să acordați Patriarhiei Române un ajutor financiar de 750.000 de lei pentru a nu opri lucrările și pentru a pune în siguranță Categrala Națională”, se arată în adresa Patriarhiei Române, trimisă CJI.

D.A.L.I. actualizată pentru podul peste râul Ialomița, în Lipia

Un alt proiect de hotărâre aprobat a vizat actualizarea documentației tehnico-economice (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 101B, km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”. Este vorba despre lucrarea a cărei valoare totală este de aproape 16 milioane de lei (cu TVA) și o durată de realizare de 18 luni. Suprafața de teren necesară execuției lucrărilor este de 15.000 mp, iar partea carosabilă va avea lățimea de 7,8 m.