@ PMCA pentru Ilfov, 2019-2023 – un document complex care prevede măsuri în domeniul transporturilor, eficientizării energetice sau pentru extinderea, reabilitarea și întreținerea spațiillor verzi – care să mențină nivelul poluanților sub valorile limită, respectiv sub valorile țintă și care să asigure cea mai bună calitate a aerului, în condițiile unei dezvoltări durabile @ Pentru că unele măsuri nu s-au realizat, consilierii județeni ai Alianței USR PLUS nu au votat raportul

Consiliul Județean Ilfov (CJI) a convocat luni, 8 februarie 2021, o ședință extraordinară pentru aprobarea Raportului anual aferent anului 2020 cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023. Acest Plan – (PMCA) – a fost aprobat de CJI în august 2019, iar anual se întocmește un raport care urmărește realizarea măsurilor propuse. La ședința de luni au participat, alături de președintele CJI, Hubert THUMA, prefectul județului Ilfov, Daniel – Tudorel Zamfir și subprefectul județului, Andrei Scutelnicu.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 536, ediția print

”Scopul proiectului este să îmbunătățim calitatea aerului în Ilfov. Punem sănătatea ilfovenilor pe primul loc, punem accent pe dezvoltarea transportului public mai puțin poluant. Avem nevoie de un sistem de transport public complet integrat pentru Ilfov și București. În 2020 s-au reabilitat zeci de kilometri de drumuri în județul Ilfov. S-au îmbunătățit trotuare, piste pentru bicicliști. S-au amenajat parcuri și spații verzi, s-au plantat arbori în mai multe localități din Ilfov. În momentul de față, se reabilitează termic zeci de blocuri și mai multe clădiri publice cu scopul de a reduce consumul de combustibili. Se modernizează și extinde rețeaua de distribuție de gaze naturale prin utilizarea sistemelor de încălzire bazate pe surse regenerabile. Nu ne oprim aici. Trebuie să construim și să modernizăm în același timp. Să facem noi drumuri, noi piste, noi alei pietonale și, în paralel, să le punem la punct pe cele care există deja. Promovăm, de asemenea, mijloacele de transport ­«verzi», prin înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse”, a declarat președintele CJI, Hubert Thuma.

Ce nu s-a realizat însă?

Proiectul a trecut cu majoritate de voturi, res­pectiv 28 de voturi ”pentru” și 5 voturi ”împotrivă”, din partea consilieri județeni ai Alianței USR PLUS. Motivațiile lor au fost expuse public, pe Facebook, și s-au referit la faptul că, ”deși Raportul pentru 2020 face referire și la câteva proiecte care au înregistrat progres, în fond măsurile care ar putea produce cel mai mare impact asupra îmbunătățirii calității aerului au stagnat, fiind destul de clar că unele proiecte nu vor mai fi implementate până în 2023. Așadar, nu am putut să adoptăm în mod favorabil raportul intermediar pentru anul 2020 din care reiese că:

(I) Legat de amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști, progresul este nesemnificativ, aproape spre zero;

(II) În ceea ce privește implementarea a 10 stații de încărcare pentru încurajarea utilizării de autoturisme electrice, progresul este zero;

(III) Nu rezultă un progres semnificativ în ceea ce privește eficientizarea energetică prin reabilitarea termică a clădirilor publice aflate în responsabilitatea CJI;

(iv) Zero progres în ceea ce privește proiectul de utilizare a resurselor geotermale pentru încălzirea orașului Otopeni;

(v) Zero progres în ceea ce privește montarea de panouri solare în comuna Jilava și parc fotovoltaic în comuna Mogoșoaia;

(vi) Zero progres în organizarea de campanii de educare pentru: (a) reducerea consumului de energie electrică, (b) promovarea transpor­tului alternativ, (c) con­știentizarea necesității extinderii spațiilor verzi și (d) instruire cu privire la problematica protecției mediului”.

Pentru exemplele menționate mai sus, care, în opinia celor cinci consilieri județeni USR PLUS ”nu sunt singurele”, votul lor a fost împotrivă. ­”Considerăm acest vot ca fiind un prim semnal de alarmă pe care îl punem în vedere autorității executive din cadrul Consiliului Județean Ilfov cu privire la nerealizarea consistentă a măsurilor cu adevărat importante care ar putea conduce la menținerea calității aerului pe raza județului Ilfov. Despre îmbunătățirea calității aerului nici nu poate fi vorba. ”Planul conține 230 de pagini, din care maximum 10% conțin informații cu măsuri ce ar trebui implementate pentru menținea calității aerului. Măsurile luate în vedere sunt superficiale și nu asigură în mod convingător relația premisă → măsură → efect. La fel ca alte planuri similare din țară, și la baza întocmirii Planului din Ilfov au stat date vechi și depășite. Studiul și măsurile nu pornesc de la gradul real de poluare”, concluzionează consilierii județeni USR PLUS.

Raport intermediar 2020 – ce s-a realizat?

Reabilitări, modernizări și extinderi ale infrastructurii de transport

Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului ­(PMCA) pentru județul Ilfov 2019-2023 cuprinde măsuri în domeniul transportului, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de transport, îmbunătățirea transportului public, promovarea transportului cu mijloace alternative prin amenajarea de piste pentru bicicliști și înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse; măsuri în domeniul eficientizării energetice prin reabilitarea termică a clădirilor și modernizarea instalațiilor de încălzire, extinderea rețelei de distribuție gaze naturale și prin utilizarea sistemelor de încălzire bazate pe surse regenerabile; extinderea, reabilitarea și întreținerea spațiilor verzi.

Proiectul de hotărâre supus votului consilierilor județeni menționează în raportul anual, aferent 2020, pentru stadiul realizării măsurilor din Plan referitoare la ”Creșterea mobilității durabile prin reabilitatea/modernizarea/extinderea infrastructurii de transport și infrastructurii conexe” – faptul că, anul trecut, au fost finalizate lucrări de reabilitare/modernizare/extindere infrastructură de transport și infrastructuri conexe pentru aproape 40 km drumuri și infrastructuri conexe, unde au și fost încheiate procese verbale de recepție, la terminarea lucrărilor. Sunt menționate aici lucrările de la DJ 602 – 10 km, reabilitarea podurilor de pe DJ 101 B (peste lac Snagov, la Periș), DJ 602 (peste râul Ciorogârla, la Domnești), DJ 101 C (peste râul Căldărușani, în satul Lipia, comuna Gruiu) și tot de pe DJ 101 C (peste Valea Vlăsiei, Gruiu), apoi reabilitarea Str. Pădurii din Buftea, reparații și modernizări la infrastrcutura sistemului rutier din orașul Popești-Leordeni – pe străzile Laurențiu Raicu, Sf. Andrei, Oituz, pe străzile Căminului, Frasinului, Ciutaci (tronson II), Occidentului și Foișorului – din comuna Domnești, reabilitarea străzilor Fermei, Intr. Fermei, Podului, Cătunului sau Negustorilor din Ciolpani, modernizarea străzilor Frunzei, Zorilor, Ciocârliei, Lalelelor, Aleea Gării (tronson I), Valea Undrii și Trandafirului din comuna Grădiștea sau modernizarea sistemului rutier în cartierele km. 8, Ghidigeni sau Bulgaru, din orașul Bragadiru.

Transport public de tip metrou ușor – condiționări

Pentru Măsura T2 – Transport public – îmbunătățire calitate și promovare utilizare, referirile sunt la cele două proiecte cuprinse în cadrul măsurii T2-1 din cadrul PMCA Ilfov, parte integrantă din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030, unde sunt prevăzute extinderi ale liniilor de aproximativ 8 km pentru LRT (Light Rail Transit) 7 – (aprox. 2 km între Bragadiru și Depou Alexandria, aprox. 2 km conexiune nouă spre Piața Unirii și aprox. 4 km segment nou peste Pasaj Colentina spre Voluntari) și extindere de aprox. 4 km pentru LRT 3 (segment nou între Popești-Leordeni și Romprim). Cele două coridoare – LRT 7 Bragadiru – Voluntari și LRT 3 Popești-Leordeni – Pța. Victoriei – sunt recomandate ca prototipuri de conversie în linii de tramvai ușor rapid (Light Rail Transit, cum arătam anterior) și extindere.

Realizarea integrală a acestor acțiuni este, însă, condiționată de mai mulți factori, potrivit Raportului: ”identificarea soluțiilor tehnice corelate cu aspectele juridice și reglementările PUG și PUZ local; identificarea surselor de finanțare adecvate și implicarea activă a tuturor părților implicate în proiect. La acest moment, nu a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele două proiecte sau pentru extinderea liniilor de tramvai. ADTPBI – responsabilă de implementarea măsurii, împreună cu Primăria Capitalei și STB a demarat acțiuni pregătitoare și esențiale prevăzute în cadrul fișei de proiecte: separare fizică a liniilor de tramvai (linia 1/10, linia 21, linia 32 etc.); reamenajarea peroanelor la nivel în stații (pentru tramvaie cu podea joasă); sisteme de informare pasageri în timp real – aplicația infoSTB; prioritate pentru tramvaie la semafoare, prin includerea intersecțiilor semafiorizate în BTMS (Bucharest’s Traffic Management System” – se menționează în Raport.

Transport alternativ – 6,8 km

Pentru următoarea măsură – T3 – Promovare transport cu mijloace alternative, în Raport se subliniază că în 2020, au fost finalizate lucrările pentru îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, piste pentru biciclete pentru 6,8 km. S-au încheiat procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, în cazul proiectelor ”Amenajare trotuare, piste biciclete, accese la proprietăți și elemente de asigurare a scurgerii apelor Str. Ciutaci (tronson I) – Șos. Al. I. Cuza și Str. Occidentului – com. Domnești” și ”Amenajare trotuare, piste biciclete, acces la proprietăți și elemente de asigurare a scurgerii apelor Str. Ciutaci (tronson II) – Str. Occidentului – Str. Foișorului – com. Domnești”.

Înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse 

”CJI a demarat demersuri în vederea înnoirii parcului auto cu 3 autoturisme (1 electric și 2 euro 6)” – menționează Raportul pe 2020 al PMCA, pentru Măsura T4 – Înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse.

Eficiență energetică – și da și nu

Pentru Măsura E1 – Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică și modernizare instalații de încălzire – Raportul pe 2020 menționează că, la data elaborării sale ”sunt în execuție lucrări de reabilitare pentru 30 de blocuri și 9 clădiri publice. De asemenea, sunt derulate lucrări de reabilitare și modernizare clădiri la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca – corpurile C1, C4, C8, C9 și C12”. Anexa proiectului de hotărâre de consiliu supus votului consilierilor județeni detaliază partea de lucrări și indică localitățile Voluntari, Chitila, Mogoșoaia, Jilava, Vidra, Domnești, Snagov, Buftea sau 1 Decembrie. Stadiul exact de realizare poate fi consultat în această anexă, proiectul de hotărâre fiind postat pe site-ul CJI.

În cazul măsurii E2 – Eficiență energetică prin rețele distibuție gaze naturale este evidențiată, pentru anul trecut, finalizarea lucrărilor pentru extinderea rețelei de gaze naturale cu 3,55 km – 0,31 km în Chitila, 0,12 km în Jilava și 3,12 km în Domnești.

Iar pentru măsura E3 – Eficientizarea energetică prin utilizarea sistemelor de încălzire bazate pe surse regenerabile, în cazul proiectului ”Utilizarea apei geotermale în cadrul Aeroportului Henri Coandă – Otopeni”, implementat de CN Aeroporturi București, pentru care s-a obținut Licența de exploatare pentru ape geotermale 22860/2020, executarea lucrărilor prevăzute în Programul de exploatare – ”se află în curs de atribuire contract, potrivit legislației achizițiilor publice”, se precizează în Raport. În anexă se mai menționează la stadiul realizării măsurii, în 2020 – ”neimplementat la momentul actual” – pentru partea din proiect privind utilizarea resurselor geotermale pentru încălzirea orașului Otopeni în sistem centralizat (termen realizare 2019-2022), proiectul pentru montarea de panouri solare, clădiri – Jilava (termen realizare 2019-2022) sau proiectul privind realizarea unui parc fotovoltaic în Mogoșoaia (termen realizare 2019-2020).

Surse ”verzi” de suprafață – realizate sau în execuție

”În 2020 au fost finalizate lucrările de amenajare parcuri și spații verzi pentru o suprafață totală de 1,368 ha în Bragadiru și au fost plantați 200 tei în comuna Glina, Str. Libertății”, se menționează în proiectul supus aprobării. Iar în anexa acestuia se regăsește pentru măsura A1 – Împăduriri/întreținere și conservare infrastructură silvică, submăsura A1-1 – Creșterea suprafețelor acoperite cu arbori și arbuști – în Jilava – cu stadii diferite de execuție pentru proiectele menționate (unele finalizate, unele în derulare).

Apoi, pentru A2 – Extindere/reabilitare și între­ținere spații verzi – găsim în execuție – Amenajare parc Str. Aviației – Buftea; proiectul ”Revitalizare oraș Măgurele prin înființare parc Dumitrana”, cu lucrări gata în proporție de 25% (defrișări, săpături, asfaltare drum în jurul parcului), clădiri administrative executate în proporție de 50%, parcare executată în proporție de 80% – termen de finalizare 2021; ”Parc Valea Mangului, Chitila” – în derulare (termen realizare 2019); ”Amenajare spații verzi noi în cadrul comunei Vidra” – în execuție (termen realizare 2020) sau ”Realizare parc pe terenul în suprafață de 29.987 mp din satul Corbeanca” (investiție realizată în proporție de 95%, dată de finalizare iunie 2021 deoarece au fost aprobate lucrări suplimentare).