Ministerul Agriculturii vrea să înfiinţeze Comisia Naţională pentru autorizarea şi avizarea îngrăşămintelor. Noua instituţie va prelua atribuţiile Comisiei interministeriale din cadrul MADR.

Cantitatea de îngrăşăminte chimice utilizate de fermierii români a crescut constant din 2006 şi până în prezent, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. În 2006, fermierii români au utilizat 363 de mii de tone de îngrăşăminte chimice. Cinci ani mai târziu, cantitatea de îngrășăminte a atins 487 de mii de tone. Datele ­MADR arată că o bună parte din fermierii români au optat pentru îngrăşăminte naturale, iar  cel mai folosit îngrăşământ chimic a fost cel pe bază de azot. Drept urmare, MADR in­tenționează să modifice anumite norme care reglementează utilizarea în­grășămintelor. Comisia Na­ţio­nală pentru autorizarea şi avizarea îngrăşămintelor şi a amendamentelor pentru sol se va organiza şi va funcţiona sub coordonarea ­MADR, ca structură consultativă, fără personalitate juridică. Comisia Naţională va înlocui Comisia interministerială pentru autorizarea îngrăşămintelor și va prelua atribuţiile acesteia privitoare la  înscrierea produselor în lista îngrăşămintelor autorizate, cărora li se va atribui mențiunea „RO-îngrăşământ”. Auto­rizaţiile „RO-îngrăşământ”, emise pentru îngrăşămintele care au fost conforme cu legislația în vigoare la data avizării lor, îşi păstrează valabilitatea. Hotărârea prevede, totodată, că utilizarea autorizaţiei „RO-îngrăşământ” şi a avizului pentru comercia­lizare a produselor care nu se regăsesc în lista îngrăşămintelor şi amendamentelor pentru sol autorizate, sau avizate de Comisie, se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei şi interzicerea comercializării acestora. Aceeași sancțiune se aplică și în cazul în care aceste produse nu sunt marcate cu mențiunea ,,îngrăşământ CE”.