În Monitorul oficial din 11 februarie 2014, a fost publicat un ordin emis de  ANAF,  prin care se adoptă formularele pentru stabilirea contribuției de asigurări de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv a terenurilor agricole.

Ordinul ANAF privind contribuţia sănătate pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevede că, începând cu 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt în sfera contribuţiei individuale la asigurările de sănătate datorate de persoanele fizice, conform Codului Fiscal. Pentru contractele de arendă, contribuţia se reţine de către plătitorul arendei şi se achită la buget. Contribuţia se declară în baza declaraţiei 112. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări de sănătate, pentru cei care închiriază terenuri agricole, nu poate să depăşească de 5 ori salariul mediu brut pe economie, respectiv 11.490 lei, dar nu va fi mai mică de 850 de lei, salariul minim brut, pe economie. Plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Astfel, o persoană care obține doar venituri din închirierea ternurilor agricole și nu are niciun fel de cheltuieli ocazionate de aceste venituri va plăti o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) în valoare de minim 46,75 lei și maximum 631,95 de lei. Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face printr-un formular distinct, formularul 650, care va fi utilizat pentru persoanele care realizează venituri din arendă.