COMUNICAT DE PRESĂ

 Indemnizaţia de şomaj

 Indemnizaţia de şomaj este o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă.

În vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:

·         le-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de muncă temporară din motive neimputabile lor;

·         le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

·         le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;

·         a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;

·         le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

·         au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintă în vigoare potrivit legii;

·         au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;

·         le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

·         sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minim 16 care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

·         reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecatorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora.