Centru Județean Ilfov al APIA, face cunoscute fermierilor condițiile de eligibilitate pentru accesarea plăților directe în agricultură, pentru Campania 2015. Astfel, pentru a beneficia de aceste plăți, fermierii trebuie să respecte următoarele condiții:

● să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;

● să depună o cerere unică de plată, în termenul prevăzut;

● să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să măsoare cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,1 ha. Pentru culturile de legume din sere și solarii, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha;

● fermierii persoane fizice, care în anul anterior depunerii cererii unice de plată au primit plăți directe de peste 5.000 de euro, să poată dovedi calitatea de fermier activ, conform prevederilor art.6 alin. (2);

● fermierii persoane fizice, care nu au depus cereri de plată în anul anterior depunerii cererii, iar cuantumul estimat al plății depășește plafonul de 5.000 de euro, să poată dovedi calitatea de fermier activ, conform prevederilor art.6 alin. (2);

● să declare toate parcelele agricole, precum și zonele de interes ecologic care contribuie la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu;

● să respecte normele de ecocondiționalitate prevăzute de lege, pentru întreaga exploatație;

● să prezinte la depunerea cererii unice de plată, sau a modificărilor aduse acesteia, documentele ce dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor ce cuprind zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fi fost încheiate înaintea depunerii cererii unice și trebuie să fie valabile cel puțin până în data de 1 decembrie a anului de cerere;

● să furnizeze toate informațiile solicitate de APIA, în termenele stabilite de aceasta;

● să permită efectuarea controalelor de către APIA, sau a altor instituții abilitate în acest sens;

● să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeași cultură cu a parcelei/parcelelor învecinată/învecinate;

● să identifice, să declare, să delimiteze și să localizeze fără echivoc parcelele agricole, în aplicația electronică GIS;

● documentele care atestă utilizarea legală a terenului agricol și deținerea efectivelor de animale se stabilesc prin ordin al MADR și trebuie prezentate la depunerea cererii unice de plată. Suprafețele sau efectivele de animale pentru care nu se prezintă aceste documente nu sunt eligibile la plată;

● responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea acestor documente aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente;

 

● nu se acordă plăți niciunuia dintre solicitanți, dacă se constată că terenul sau efectivele de animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulți solicitanți. La constatarea acestei situații, APIA va notifica solicitanții, în termen de 30 de zile calendaristice, pentru a rezolva litigiul. Dacă, în termen de 30 de zile de la notificare, litigiul nu se rezolvă, suprafața de teren sau efectivele de animale supradeclarate nu vor fi eligibile la plată, cu excepția cazurilor în care litigiile au fost soluționate în instanță.