În perioada următoare, ministerul Agriculturii va înainta Guvernului un memorandum pentru contractarea unor servicii juridice, în vederea analizării tuturor contrac-telor de arendă şi concesiune încheiate de Agenţia Domeniilor Statului (ADS).

“Contractele de aren­dă şi concesiune încheiate de ADS pe 49 de ani sau pe 20 de ani vor fi în atenţia mea pentru că sunt foarte multe. (…) Fiecare contract va fi analizat cu prioritate, să vedem dacă sunt nereguli, pentru că marea problemă pe care o avem este că redevenţa încasată din aceste contracte este mai mult decât deri-zorie”, a declarat ministrul de resort, Daniel Constantin. Acesta a subliniat că suprafeţele de teren arabil deţinute de stat şi administrate de ADS vor fi scoase la licitaţie în perioada următoare. “ADS administrează în jur de 400.000 de hectare de teren aflate în proprietatea statului, din care mai sunt libere de contractat în jur de 40.000 de hectare, iar teren arabil în jur de 11.000 de hectare. Cu prioritate în perioada următoare, res­pectiv în februarie-martie, vor fi scoase la licitaţie pentru concesionare, dar într-un sistem mult mai corect decât a fost până acum”, a adăugat Daniel Constantin.

Stimulați la muncă!

Referindu-se la posibile măsuri în privinţa terenurilor nelucrate, Constantin a afirmat că se gândeşte la un “impozit sau o amendă” pentru cei care nu-şi lucrează te-renurile, deşi numai Parlamentul va putea decide o astfel de modificare. “Conform statisticilor şi datelor din teren, în 2013 suprafeţele nelucrate sunt de numai 500.000 de hectare. Este îmbucurător că prin ajutorul dat de Comisia Europeană prin plata pe suprafaţă şi ulterior prin ajutorul complementar de la bugetul de stat, suprafeţele care se lucrează au crescut. Dacă în primul an, în 2007, au fost depuse cereri de plată pentru 8 milioane hectare, în 2012 am avut cereri pentru 9,6 milioane hectare. Această plată a stimulat lucrarea terenurilor”, a concluzionat Constantin.