Controversata lege care prevede că cei care nu mai pot plăti ratele pentru creditele imobiliare să scape de datorii prin returnarea casei către bănci, „darea în plată”, cum a fost ea denumită, a provocat o adevărată furtună în mediul bancar. Absolut toate băncile din România care participă la programul „Prima casă” sunt nemulțumite de această lege.

Legea „dării în plată” a fost retrimisă la Parlament de către președintele Klaus Iohannis, care a motivat că există multe neclarități în ceea ce privește terminologia folosită, care ar putea duce la imposibilitatea aplicării ei. În plus, în forma actuală, legea nu clarifică situaţia programului „Prima Casă” și dacă se va menţine garanţia acordată de stat. În caz contrar, apar întrebări legate de constitu­ţio­nalitatea acestui act legislativ.

Șeful Raiffeisen critică dur proiectul

Prima reacție pe piața bancară a avut-o Raiffeisen Bank, care a majorat avansul la creditele imobiliare stan­dard în lei la 35%, iar pen­tru finan­ţă­rile în euro la 40%, în condițiile în care reglementările BNR prevăd un avans minim pentru creditele imo­bi­liare în lei de 15%, iar pentru euro de 25%. Șeful Raiffeisen, Steven van Groningen, a criticat dur proiectul legii dării în plată, spunând că schimbă radical regulile ce guvernează sistemul bancar și că situaţia este cu atât mai gravă cu cât se discută aplicarea lui retroactivă, la împru­muturi deja în derulare. El a afirmat că, în aceste condiții, banca s-ar putea retrage din programul „Prima casă”. „Dacă legea se aprobă, se schim­bă ceva esenţial, pentru că cel care ia creditul nu mai răspunde în faţa băncii cu averea lui, nu mai dau practic credit la o per­soană, ci eu, ca bancă, finanţez un activ și trebuie să calculez cum poate evolua va­loarea acestui activ în 10-15 ani. De aceea, cer avans mai mare. E ca la leasing finan­ciar. Avansul nu mai depinde de bonitatea clientului, ci de fluctuaţia valorii activului”, a afirmat van Groningen. El este con­vins că măsura de majo­rare a avan­sului, decisă de banca româ­neas­că cu capital austriac, va fi luată și de celelalte instituţii de credit, în ca­zul adop­tă­rii legii dării în plată, iar efectul va fi limi­ta­rea accesului la finan­ţare al popu­laţiei, în con­diţiile în care românii deja sunt la jumă­ta­tea mediei europene în pri­vin­ţa numărului de metri pătraţi de locuinţă per cetăţean și mulţi tineri nu au o locuinţă proprie.

Nicio bancă nu a anunțat, încă, retragerea din program

Într-un comunicat, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) susține că nicio bancă înscrisă în programul „Prima Casă” nu a anunţat că ar intenţiona să renunţe la proiect, iar statul a emis garanţii pentru astfel de achiziţii și în luna ianuarie. „Finanţatorii participanţi în cadrul programului acordă actualmente credite „Prima casă”, în baza alocării sumei de 200 milioane de lei provenite din rambursări de rate de capital efectuate până la data de 31.12.2015, precum și din diferenţele rămase neutilizate din sumele alocate anul trecut, în valoare totală de 172.580.733 lei și din plafonul reutilizat în condiţiile legii, disponibil până la data de 31.12.2016, de 17.749.422 de lei.

 

După utilizarea sumelor menţionate mai sus, de 390.330.155 de lei, instituţiile finanţatoare vor acorda credite în cadrul programului „Prima casă” în baza alocării plafonului suplimentar de garanţii de 1,3 miliarde de lei, în conformitate cu HG nr.1016/30.12.2015”, mai arată Finanţele. Ministerul mai notează că plafonul pentru acest program, pentru anul 2016, este de 1,69 miliarde lei.