Guvernul a modificat Codul de procedură civilă, prin ordonanță de urgență, în ceea ce privește regulile după care se va efectua executarea silită. Potrivit noilor prevederi, executarea silită nu va mai putea fi încuviinţată de executorii judecătorești, ci doar de instanţa judecătorească.

Documentul aprobat de Executiv va începe să își producă efectele odată cu publicarea lui în Monitorul Oficial. Din octombrie 2014, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014 și până acum, cei care încuviințau cererea de executare silită erau executorii judecătorești. La acel moment, iniţiatorii actului normativ invocau o creștere a volumului de activitate a instanţelor de executare, din cauza numărului relativ mare de cereri de încuviinţare a executării silite. Astfel, pentru a rezolva acea situaţie, s-a decis eliminarea etapei de încuviinţare a executării silite din competenţa instanţei și atribuirea acestei sarcini executorului judecătoresc.

Instanța va efectua un control judecătoresc preventiv

În urma acestor modificări, executarea silită va fi încuviințată doar de instanţa de judecată, cea care va efectua un control judecătoresc preventiv asupra declanșării procedurii de executare silită propriu-zisă, ca garanție a respectării dreptului justițiabililor la un proces echitabil. 

Modificările survin în urma deciziei nr. 895 din 17 decembrie 2015 a Curţii Constituţionale, prin care s-a constatat că declanșarea executării silite fără un control judecătoresc prealabil încalcă exigențele dreptului la un proces echitabil, prin lipsa garanțiilor de imparțialitate și independență specifice numai instanțelor judecătorești.

Totodată, Curtea Consti­tuțională a reținut că încu­viințarea executării silite nu poate fi delegată executorului judecătoresc, acesta nefăcând parte din autoritatea judecătorească.