˜ Corpul de control al premierului a identificat probleme și în cazul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov

Mai multe deficiențe au fost găsite de Corpul de control al primului-ministru care a efectuat verificări la 12 structuri teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcții, și anume, Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov și inspectoratele în construcții din județele Argeș, Bra­șov, Cluj, Constanța, Dâm­bo­vița, Ialomița, Iași, Mureș, Prahova, Timiș și Vâlcea.

Verificările au relevat limitarea rolului statului în exercitarea controlului în domeniul calității în construcții, ca urmare a unor dispoziții ilegale ale inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcții și ale ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

„Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) este obligat să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții competente. (…) În exercitarea controlului de stat în construcții, reprezentanții ISC au obli­gația de a inspecta, pe par­cursul execuției obiectivelor de investiții în fazele determinante, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice din proiecte și reglementările tehnice și de a autoriza continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiții. Începând cu anul 2014, ca urmare a unor dispoziții ale inspectorului general al ISC, precum și ca urmare a emiterii de către ministrul Dezvoltării a Ordinului 1370/2014, participarea la toate fazele determinante a reprezentanților inspectoratelor în construcții NU mai este obligatorie, ceea ce contravine flagrant prevederilor OG 63/2001“, se arată în sinteza rapoartelor de control.

De asemenea, conform sursei citate, au fost înregistrate deficiențe cu privire la activitatea de constatare și sancționare a contravențiilor. În acest context, potrivit rapoartelor, personalul cu atribuții de control a aplicat un număr mic de sancțiuni contravenționale, în com­parație cu numărul mare de acțiuni de control și inspecție raportat.

Mai mult, deși au fost constatate nereguli care, potrivit dispozițiilor legale, constituiau contravenții care se sancționau cu amendă, nu au fost întocmite procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

 

”În unele cazuri, deși prin sesizările primite au fost reclamate aspecte majore de încălcare a prevederilor legale referitoare la construirea unor imobile, reprezentanții Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov au declinat competența de soluționare către au­toritățile administrației pu­­­blice locale, iar în alte situații în care au fost reclamate aspecte minore de încălcare a prevederilor legale, cum ar fi modificări interioare ale imobilelor fără afectarea structurii de rezistență a clădirii, aceștia au efectuat verificări și au aplicat „în mod eronat“ sancțiuni pentru executarea de lucrări fără autorizație de construire”, se mai arată în raport.