Este oficial! 

Învățătorii pot preda elevilor din clasele I și a II-a după cărți noi. Ministerul Educației a semnat ordinul prin care au fost aprobate noile manuale. Părinții și toți cei interesați le pot accesa accesa gratuit pe site-ul www.manuale.edu.ro.

Deocamdată, vor putea fi utilizate la clasă manualele digitale disponibile, urmând ca, în scurt timp, să fie achiziționate și cele în format print. „În perioada 16 — 22 octombrie, cadrele didactice din învățământul primar vor alege, din oferta existentă, manualele adecvate nivelului de pregătire al clasei. Comenzile pentru manualele în format print și digital vor fi făcute de către școli și transmise inspectoratelor școlare județene / al municipiului București și Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE). La finalul procesului de centralizare a cererilor, CNEE va încheia contracte cu ofertanții care au câștigat licitația, în vederea achi­ziționării manualelor solicitate de către unitățile de învățământ. Editurile vor tipări și distribui manualele către inspectoratele școlare județene/ al municipiului București. Noile manuale sunt parte a unui proces de modernizare a educației, de adaptare a ei la realitățile societății contemporane. Procesul de actualizare și modernizare a manualelor se desfășoară în paralel cu revizuirea programelor școlare pentru învățământul preuniversitar. Manualele pentru clasele I și a II-a sunt, așadar, o consecință firească a aplicării noului curriculum“, anunță Ministerul Educației Naționale.