Vine barza? Viaţa ta se schimbă radical în perioada sarcinii. Ai un alt statut atât în familie, cât şi în viaţa profesională. Conform legislaţiei, angajatorul trebuie să-ţi respecte anumite drepturi din momentul în care l-ai înştiinţat că eşti însărcinată. Care sunt acestea?

 Să nu fii concediată;

 Să nu te expună angajatorul la riscuri majore; 

 Să ţi se asigure pauze sau să ţi se ofere posibilitatea de a te plimba dacă munca ta implică statul în picioare sau şezând pe scaun;

 Să ţi se asigure timp pentru odihnă sau plimbare, iar dacă acest lucru nu este posibil, să ţi se schimbe postul 

 Să ţi se reducă durata programului de lucru fără ca angajatorul să-ţi taie din salariu dacă îi aduci recomandare de la medicul de familie că nu poţi să îndeplineşti un program normal;

 Să fii transferată la un alt loc de muncă de zi, în cazul în care lucrezi de noapte – dacă nu se poate face transferul, ai dreptul la concediu şi indemnizaţie de risc maternal. 


Când poţi să-ţi iei concediu de risc maternal? 

În perioada sarcinii beneficiezi de concediu de risc maternal în următoarele condiţii: 

Nu soliciţi concediu de maternitate; 

Revii din concediul post natal obligatoriu (42 de zile) 

Nu ceri concediu şi indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului. 

Poţi să beneficiezi de concediul de risc maternal în întregime sau fracţionat, timp de 120 de zile. Medicul de familie îţi va elibera un certificat medical. Reţine! Nu vei putea primi concediu de risc maternal şi alte concedii sau drepturi de asigurări sociale în acelaşi timp. Indemnizaţia de risc maternal este suportată de asigurările sociale de stat.

Acte necesare eliberării dovezii de asigurat

Ca să beneficiezi de toate drepturile care ţi se cuvin în cele nouă luni de sarcină și ulterior, până la revenirea din concediul de creștere a copilului, trebuie să fii asigurată. “Conform Ordinului Nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, Art. 20 – Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ – adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

– femeile însărcinată: act de identitate (original și copie), adeverinţă medicală în care este specificată evoluţia sarcinii, precum și adeverinţa de venit de la administraţiile financiare că nu realizează venituri sau realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;

– femeile lăuze- act de identitate, adeverinţă medicală că este lăuză, certificat de naștere al copilului precum și declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri, sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară”, explică dr. Aurelia Isărescu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov (foto).