⬤ A scăzut numărul infracţiunilor sesizate și în misiunile executate în cooperare cu organele de poliţie, la 124 infracţiuni în 2023, de la 247 infracţiuni în anul 2022

Prima reuniune din anul 2024 a Colegiului Prefectural Ilfov, condusă de prefectul județului, Simona Neculae, a avut pe Ordinea de zi evaluarea activității desfășurate în cursul anului trecut de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov ”Lascăr Catargiu” în domeniul siguranței publice.

Potrivit d. inspector șef al IJJ Ilfov, colonel Dumitru Dumitriu, scopul acţiunilor întreprinse de jandarmii ilfoveni rămâne realizarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă teritorială, creşterea permanentă a siguranţei cetăţenilor, realizarea unei capacităţi optime de acţiune, folosind eficient resursele umane şi materiale aflate la dispoziţie, în vederea participării la prevenirea şi combaterea criminalităţii şi creşterii capacităţii de intervenţie în zona de responsabilitate.
Astfel, cu efectivele la dispoziţie, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov a executat, conform datelor din aplicațiile operative, 8.344 misiuni de ordine şi siguranţă publică, cu un efectiv total de 22.410 jandarmi (2,68 jandarmi în medie/misiune), după cum urmează:
■477 de misiuni de asigurare a ordinii publice, cu un efectiv de 2.273 cadre militare, astfel:
– manifestări de protest (mitinguri, pichetări, marşuri etc.) – 18 misiuni – 89 jandarmi;
– manifestări cultural-artistice – 41 misiuni – 501 jandarmi;
– manifestări comemorative/religioase – 32 misiuni – 292 jandarmi;
– manifestări sportive – 262 misiuni -1.060 jandarmi;
– pe timpul vizitelor oficiale – 101 misiuni și 279 de jandarmi;
– alte acţiuni – 18 misiuni – 47 jandarmi;
– asigurarea măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Ilfov – 5 misiuni.
■17 misiuni de intervenţie, cu un efectiv 71 de jandarmi;
■6.143 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 15.243 cadre militare, astfel:
– patrule mixte executate în mediul urban – 1.622 misiuni cu 1.680 jandarmi;
– patrule mixte executate în mediul rural – 193 misiuni, cu 199 jandarmi;
– patrule independente executate în mediul urban – 1.376 misiuni cu 3.274 jandarmi;
– patrule independente executate în mediul rural – 1.256 misiuni, cu 4.197 jandarmi;
– acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ – 284 misiuni, cu 896 jandarmi;
– în zona obiectivelor din competență – 28 misiuni, cu 92 jandarmi;
– zona obiectivelor din competență cu efective antitero – 8 misiuni, cu 24 jandarmi;
– patrule auto speciale de intervenție (asigurarea inclusiv a sprijinului pentru diferite transporturi) – 855 misiuni, cu 3.234 jandarmi;
– patrule auto speciale de intervenție antiteroristă (asigură inclusiv sprijin transporturi) – 521 misiuni, cu 1.737 jandarmi;
■1.707 acţiuni în cooperare cu alte instituţii (inclusiv misiunile de punere în aplicare/documentare a mandatelor de aducere), cu un efectiv de 4.823 cadre militare, astfel:
– cu Inspectoratul GeneraI pentru Imigrări – 91 de acţiuni, cu 307 de jandarmi;
– cu IGPF – 2 acţiuni, cu 6 jandarmi;
– cu ISU, ANA și cu Prefectura Ilfov – 2 acţiuni, cu 6 jandarmi;
– cu poliţia – 245 de acţiuni, cu 865 de jandarmi;
– cu executorii judecătoreşti – 44 de acţiuni, cu 201 jandarmi;
– cu SPP/ SRI/ ­MApN – 16 acţiuni, cu 54 jandarmi;
– cu organele adminstrației publice locale – 1 acţiune, cu 4 jandarmi;
– cu Garda de Mediu – 4 acţiuni în care au fost implicați 24 de jandarmi;
– cu DSP, DSVSA, ISCTR, ITM – 4 acţiuni, cu 18 jandarmi;
– cu S.C. Electrica – 11 acţiuni, cu 48 de jandarmi;
– cu Societatea de Transport București (care acoperă și județul Ilfov) – 1 acţiune, cu 4 jandarmi;
– cu alte instituţii – 13 acţiuni, cu 22 de jandarmi;
– acţiuni speciale – 20, cu 116 jandarmi;
– 1.253 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere, cu 3.148 jandarmi.
Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
”Personalul operativ al IJJ Ilfov, cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, s-a implicat activ în cadrul acţiunilor proprii precum şi în cele derulate în cooperare cu alte structuri, pentru eficientizarea activităţii pe această linie, concretizându-se prin participarea la combaterea eficientă a criminalităţii stradale din zona de competenţă. De menţionat este cooperarea eficientă înregistrată, pe timpul misiunilor desfăşurate în sistem integrat cu poliţia, prin utilizarea analizelor întocmite de către structurile de analiză a informaţiilor din cadrul poliţiei, cu privire la infracţionalitatea stradală sesizată sau constatată, astfel, s-a putut continua eficient principiul <<intelligence led policing>>. În cursul anului 2023, în baza <<Planului judeţean comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi Prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ din Ilfov – 2023 – 2024>>, au fost organizate şi s-au desfăşurat activităţi de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi lucrători specializaţi din cadrul IJJ Ilfov. Cu aceste ocazii au fost susţinute prelegeri şi au fost desfăşurate activităţi interactive privind prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe nocive, delincvenţa în rândul tinerilor, prevenirea şi combaterea traficului de persoane, protecţia drepturilor copilului, violenţa domestică, identificarea cauzelor, cunoaşterea formelor acestui tip de violenţă, precum şi a modalităţilor prin care instituţiile statului combat acest fenomen. Activitatea de pregătire pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în cadrul unităţilor de învăţământ a fost materializată prin desfăşurarea de activităţi instructiv-educative de pregătire anti-infracţională şi antivictimizare, scopul acestor şedinţe fiind acela de a preveni infracţionalitatea infantilă, întărirea factorilor de protecţie şi reducerea influenţei factorilor de risc, prin conştientizarea de către tineri a consecinţelor producerii de fapte antisociale. Totodată, Jandarmeria Ilfov a întocmit «Planul anual de prevenire a faptelor antisociale al IJJ Ilfov», în baza căruia a desfăşurat activităţi care au vizat combaterea fenomenului infracţional juvenil şi al comportamentelor violente în şcoli, prin conştientizarea de către elevi a valorilor ocrotite de lege, dar şi a riscurilor şi consecinţelor la care se expun prin încălcarea normelor legale”, a detaliat col. Dumitru Dumitriu. Acesta a adăugat că se observă o scădere a numărului de infracţiuni sesizate și în misiunile executate în cooperare cu organele de poliţie, la 124 infracţiuni în 2023, de la 247 infracţiuni în anul 2022!
Peste 1.500 de sancțiuni și amenzi de peste un milion de lei
În perioada supusă evaluării, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov au fost desfăşurate activităţi specifice de evidenţă şi înaintare către organele competente pentru urmărirea a 1.690 sancţiuni contravenţionale, din care 1.036 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.026.490 lei şi 654 avertismente scrise. Iar pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere s-a menționat primirea a 1.118 de astfel de solicitări, din care 171 au fost executate prin prezentarea persoanelor în faţa instanţei sau a organelor de anchetă, iar 947 s-au soldat cu aplicarea prevederilor art. 266 alin. 3 şi alin. 4 Cod Procedură Penală.
Deficit de personal care nu trebuie să se simtă în stradă. Siguranța cetățeanului rămâne o prioritate!
”Așadar, apreciem că ne-am îndeplinit obiectivele propuse și asumate la nivelul conducerii unităţii pentru anul 2023, un an complex în ceea ce privește misiunile executate, în care principalul obiectiv – creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului – a fost atins. Cu resurse mici, dar folosite cu randament, Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov a reuşit pe parcursul perioadei analizate să realizeze în zona de competenţă un climat de normalitate pentru siguranţa cetăţenilor, la acesta aducându-şi aportul semnificativ şi dialogul permanent susţinut de cadrele inspectoratului cu instituţiile publice şi private din judeţ (primării, Consiliul Judeţean, Prefectură, celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, mass-media etc.). Colaborarea cu structurile MAI din întreaga zonă de responsabilitate a unităţii a avut un caracter continuu şi s-a desfăşurat fără sincope. Apreciem ca fiind foarte bune relaţiile de colaborare cu structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. Este necesar ca aceste relaţii să fie menţinute şi în anul 2024, în scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, în zona de responsabilitate teritorială”, a concluzionat col. Dumitru Dumitriu, menționând la final că, la acest moment, încadrarea cu personal la nivelul IJJ Ilfov este de 68%, deficitul care se încearcă a se acoperi în stradă, pentru ca cetățeanul să se simtă în permanență în siguranță.