Corpul de control al premierului va sesiza organele de urmărire penală asupra activităţii fostei conduceri a Autorităţii de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, pe care o acuză de faptul că a acoperit nereguli la Primăria sectorului 3, Metrorex, Primăria Târgu Mureş şi Consiliul Judeţean Galaţi.

În urma acţiunii de control s-a constatat că, la 28 martie 2012, Ministerul Afacerilor Europene a transmis preşedintelui ­ANRMAP faptul că în sistemul EU Pilot a fost introdusă o solicitare de informaţii din partea Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii din cadrul Comisiei Europene, privind legalitatea atribuirii de către Primăria Sec-tor 3 – Bucureşti, în perioada 2008-2010, a unui număr de 77 de contracte prin procedura “negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, solicitân­du se, totodată, transmiterea răspunsului oficial până la 30 aprilie 2012.

Inspectorii susțin că şi după primirea, la 25 aprilie 2012, a variantei oficiale a scrisorii Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii, preşedintele ANRMAP, Cristina Trăilă, nu a dat curs solicitării MAE şi CE. Abia la 13 iunie 2012, după ce Ministerul Afacerilor Europene a revenit, preşedintele ANRMAP a comunicat că acţiunea de su-praveghere la Primăria Sector 3 a fost inclusă în planul de control pentru luna iunie 2012.

În urma controlului ANRMAP s-a constatat faptul că 37 de contracte au fost atribuite cu nerespectarea prevederilor legale, că pentru 23 de contracte/acte adiţionale anunţul de atribuire a fost publicat cu întârziere, iar 10 contracte/acte adiţionale, care nu erau menţionate în lista transmisă de Comisia Europeană, au fost atribuite cu încălcarea prevederilor legale. Aceste încălcări ale legii nu au putut fi sancţionate cu amendă, deoarece ele erau prescrise la momentul constatării faptelor respective. În acelaşi timp, deşi potrivit Raportului existau fapte care constituiau contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, echipa de control din cadrul ANRMAP a aplicat autorităţii doar sancţiunea “avertisment”. În perioada 2010-2011, conducerea ANRMAP a hotărât, în mod nelegal, anularea unor procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înlocuirea unor amenzi contravenţionale cu avertisment, ceea ce a exonerat  contravenienții de la plata unor amenzi în cu-antum total de 385.000 lei. “Un sistem de protecţie politică a încurajat fraudarea fondurilor europene, fie că este vorba de Primăria sectorului 3, unde toate programele au fost fraudate cu sprijinul ANRMAP şi al preşedintei, fie că este vorba de Primăria Târgu Mureş. O să constataţi că ANRMAP a fost o instituţie a PDL de fraudare a fon-durilor europene”, a declarat Ponta. Tot el a arătat că, la sectorul 3 din Bucureşti, actualul primar PSD va fi obligat să restituie fondurile care ar fi fost fraudate de fostul primar PDL.