A doua mare sărbătoare din anul nou calendaristic este Boboteaza. Ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în apa Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul și s-a arătat lumii ca Fiu al lui Dumnezeu. 

Bisericile ortodoxe îmbracă, din nou, haine de sărbătoare, pe 6 ianua­rie. Ajuns la vârsta de 30 de ani (vârsta maturității la evrei), Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este botezat în Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. Sărbătoarea poartă denumirea de Botezul Domnului, dar în popor este recunoscută ca Boboteaza. Mai este cunoscută și sub denumirea de “epifanie” sau “teofanie” termeni proveniți din limba greacă, în traducere “arătare” sau “descoperire”. 

Duhul lui Dumnezeu a coborât peste Iisus 

Boboteaza este ziua în care Iisus Hristos s-a arătat lumii ca Fiu al lui Dumnezeu. În ziua aceea, a Sfântului Botez, cerurile s-au deschis,  duhul lui Dumnezeu a coborât peste El în chip de porumbel, iar Dumnezeu Tatăl a rostit: “Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!” (Matei 3, 17). De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că “Hristos n-a ajuns cunoscut când s-a născut, ci când s-a botezat”. 

Hristos a îndumnezeit lumea prin Sfântul Botez 

De ce mai era nevoie să se boteze Iisus Hristos, dacă era de o ființă cu Tatăl? De ce a venit la Ioan să-i ceară să-l boteze, dacă era lipsit de păcat? Fiind Fiul lui Dumnezeu, El nu s-a lăsat botezat pentru a se curăți pe Sine de păcate, ci pentru a sfinți omenirea, pentru a-i aduce iertarea păcatelor și a-i deschide calea spre viața veșnică. Acceptând să se cufunde în apă, El a îndumnezeit lumea și a readus duhul divin pe care omenirea îl pierduse. Izvoarele purificate prin harul lui Dumnezeu au curățit firea umană, au devenit locul nașterii omului întru Hristos.    

Apa sfințită la Bobotează, purifică și tămăduiește 

În ziua de Bobotează, preoții sfințesc apele în biserici. Prin rugăciunile de sfințire, duhul divin se pogoară peste apă, alungând puterile demonice, spre a lăsa loc binecuvântării, purificării și tămăduirii. Fiind încărcată cu duhuri Dumnezeiești, apa sfințită la Bobotează, sau Agheasma Mare cum este denumită, are numeroase efecte benefice. Cei încercați de boli grave se pot lecui, pământul și pomii stropiți pot să rodească mai mult, iar în casa sfințită cu această apă domnește armonia și bunăstarea. 

Cum se ia Agheasma Mare?  

Agheasma Mare se ia înainte de anaforă și poate fi folosită și de cei care sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie. Se bea timp de opt zile din această apă sfințită (până la 14 ianuarie, când se încheie odovania praznicului) fără să se țină post. După această dată, se ia numai cu post și spovedanie, cu binecuvântarea preotului.