Gala premianților la secțiunea interpretare

E esenţial ce se petrece acolo. Oraşul îşi creşte copiii într-un chip remarcabil. Iar Centrul Cultural din Buftea e amfiteatrul unde marile valori ale spiritualității noastre sunt readuse din timpurile trecutului, pe scena contemporană a copilăriei. Spectacole şi competiţii din arta poetică au meritul iniţierii dialogului puternic educativ, dar şi apropiat între creaţia titanilor culturii noastre şi generaţiile viitorului, de la cele mai fragede vârste. El le oferă deopotrivă celor mici, adolescenţi și tineri, modele exemplare care îi vor însoți permanent, ca repere. Sâmbătă, 18 februarie, avut loc minunatul Concurs de poezie “Floare Albastră”, structurat pe două secţiuni distincte: creaţie şi interpretare.

Competiţia a fost deschisă participării tuturor copiilor oraşului, preşcolari, elevi din clasele primare, de gimnaziu sau liceeni. Un alt fapt admirabil e acela că evenimentul face parte dintr-un proiect cultural-educaţional, ce se va desfăşura pe tot parcursul anului.

Cei care dau contur viitorului

toate Într-adevăr, efor­­turile administraţiei locale îşi vor pune amprenta pe sensibilitatea, cu­noştinţele şi destinul ge­neraţiilor celor mici. Îi amintim pe primarul Gheor­ghe Pistol, consilierii locali, directorul Centrului Cultural – Violeta Mitescu și toți colaboratorii care participă la organizarea suitelor de manifestări din cadrul acestei instituții culturale. Ei dau șansa fiecărei familii să descopere talentul și aptitudinile celor mici.

Aşa se întâmplă mereu. Ceea ce l-a făcut pe celebrul psihopedagog Haim Ginott, o somitate în materie, să afirme: “Copiii sunt precum cimentul ud. Tot ce îi atinge, lasă urme”. Iar cei care le apropie educaţia şi sufletul curat de marile valori naţionale le modelează viitorul.

Vă reamintim că…

…în urmă cu două săptămâni, a avut loc spectacolul “Iubiri Eminesciene”, de un mare succes la public. Ziarul nostru v-a înfăţişat detaliile şi semnificaţia lui. În continuare, aflați succesiunea etapelor artistice viitoare: în martie, cu ocazia Zilei Mondiale a poeziei, apoi în mai, când vine rândul poeziei patriotice şi în iunie, la seria lecţiilor deschise cu tema “Poeţi şi poezia românească”.

Iubirea eminesciană

Și la această a II-a ediție a competiției „Floare Albastră”, spiritul liric al geniului eminescian a străjuit cele două secțiuni de concurs. Dar, mai ales la capitolul creație, unde poezia „Tu”, compusă de Roxana Neagu, a întrunit punctajul maxim al juriului, care i-a oferit Premiul Special. Veți socoti și dv. profunzimea, acuratețea, sensibilitatea, deopotrivă cu valoarea poetică și filozofică ale versurilor acestei eleve, din cls. a VII-a, a Șc. gimn. nr. 1.

La secțiunea interpretare, tot un Premiu Special l-a obținut și elevul Tiberiu Pancu (cls. a VI-a), pregătit de prof. Aritinica Rudeanu, de la aceeași școală. El a recitat poezia “Balada chiriaşului grăbit”, de G. Topîrceanu.

Participanți și premii

Violeta Mitescu, a ofe­rit amănunte: “La competiția noastră s-au înscris peste 100 de copii, pe care i-am organizat pe categorii de vârste. Am pregătit pentru ei 57 de premii, dintre care: câte 10 pentru fiecare dintre locurile I, II şi III, apoi câte 25 de menţiuni şi cele două premii speciale, pentru interpretare şi creaţie. Toţi au luat diplome de participare. Am primit 30 de creaţii proprii ale copiilor. A fost o ediție a concursului de un bun nivel al com­pozițiilor, dar și de o fru­musețe specială a recitărilor, din creațiile clasicilor noștri na­ționali. Le mul­țumim tuturor pentru participarea numeroasă și calitatea muncii fiecăruia”.

Comisia de evaluare

Din ea au făcut parte cadre cinci cadre didactice și artiști ai orașului: prof. Paula Carmen Mirea și Andreea Burtea (Şc. gimn. nr.1) Paula Ciocioi (ed. la Grădiniţa “Rază de Soare”), Dorina-Graţiela Aolăriţi (artist plastic și autor de cărţi pentru copii) și Salex Iatma, actor şi prof. de artă dramatică la Centrul Cultural.

Opinii din juriu

Dorina-Graţiela Aolăriţi: „De­și mă aș­tep­tam să avem păreri diferite ale colegilor de jurizare, iată că talentul și-a impus valorile și, în final, am ajuns la consensul notării. Au fost momente minunate de trăiri emoționale, provocate de versurile copiilor. E vârsta la care visurile lor au aripi mari şi abia aşteaptă zborul. Subiectele de creație pe tema anotimpurilor m-au impresionat cel mai mult. Dar, la fel de importantă e preocuparea lor pentru lectură. Aceasta le-a permis valorificarea densității plastice a cuvintelor și comunicarea limpede a trăirilor”.

Salex Iatma: “Am trăit aici una dintre ex­periențele minunate de viață. La poezia Roxanei Neagu am remarcat versurile de o profunzime total surprinzătoare. Am căutat să văd dacă nu cumva e copiată. Nu-mi venea să cred că e scrisă de un copil. Ca scriitor și autor de scenarii sunt gelos pe cineva cu un asemenea talent. La vârsta Roxanei scriam poezii mult mai slabe. Am felicitat-o din inimă și i-am recomandat să citească mai mult decât scrie și, întotdeauna, să vorbească mai puţin decât scrie.

Juriul a primit creaţiile literare ale copiilor fără nume sau alt semn de identificare a autorului. Apoi, ne-am întâlnit şi am comparat rezultatele. Aşa a ieşit punctajul fiecărei lucrări, în parte. Am procedat asemănător şi la secţiunea de interpretare. Aptitudinile, munca și inspirația lor ne-au găsit uneori nepregătiți să primim asemenea evidențe”.