La sediul Prefecturii Ilfov a avut loc prima reuniune a Colegiului Prefectural, din 2017, ședință în care conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov a prezentat o evaluare a întregii activități desfășurate de instituție pe parcursul anului 2016.

Col. Bogdan Enescu, inspector şef al IJJ Ilfov și-a început prezentarea pornind de la descrierea activității instituției pe care o conduce, o activitate ”duală”, caracterizată pe de o parte – de ”rutină” (s-a făcut referire în acest context la misiuni circumscrise asigurării ordinii constituționale și funcționării statului de drept), dar și, pe de altă parte – de ”ruperi de ritm” (vorbindu-se în acest context de misiuni asociate situațiilor excepționale și apărării naționale).

Și, s-au amintit, tot de la început, documentele de planificare a activității jandarmilor români – Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015 -2019; Programul de guvernare; Strategia națională de ordine și siguranță publică 2015-2020; Planul de management al Jandarmeriei Române. ”Au devenit constante ale activității Inspectoratului: principiul legalităţii; transparenţei şi apropierii de comunitate; principiul cooperării şi utilităţii sociale; al parteneriatului social; și aș prevenției și continuității”, a spus Enescu.

Cifre pentru activitatea operativă a jandarmilor ilfoveni

Vă prezentăm mai jos câteva cifre, nu vorbe, care reliefează cel mai corect activitatea jandarmilor ilfoveni, desfășurată pe tot parcursul anului trecut.

Spre exemplu, legat de situația misiunilor, efectivelor și rezultatelor obținute de structurile de ordine publică, la nivelul IJJ Ilfov cifrele indică, pentru total evenimente și fapte:

  • 480  de autori de fapte penale prinși împreună cu Poliția,
  • 43  de autori de fapte penale prinși în acțiuni ale jandarmilor,
  • 512  infracțiuni constatate în cooperare cu Poliția,
  • 40  de infracțiuni constatate independent,
  • 580  de sancțiuni contravenționale aplicate cu avertisment scris,
  • 1.909  – sancțiuni contravenționale aplicate cu amendă,
  • 1.296.893  lei – valoarea amenzilor aplicate.

La nivelul IJJ Ilfov, în 2016, s-au desfășurat 8.744 de activități de menținere a ordinii publice (patrule de ordine publică mixte – împreună cu Poliția – 5.453) care au angrenat, în total, 18.959 efective (din care 12.837 jandarmi (cele 3.214 patrule ale de ordine publică exclusiv formate din forțele de ordine ale IJJ Ilfov)).

Unde au avut loc aceste intervenții? La mani­festații de protest, cultural-artistice, la manifestații comemorative/religioase, la manifestații sportive sau vizite oficiale/particulare demnitari/delegații române sau străine, în acțiuni pentru asigurarea protecției persoanelor, a ordinii publice la anumite obiective, protecției transportului lucrărilor de examen, precum și asigurarea măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen/evaluare (examene naționale, bacalaureat, rezidenâiat, definitivare, magistratură etc). Și, nu trebuie omise acțiunile de asigurare executate premergător și în timpul desfășurării alegerilor locale și parlamentare din 2016 – de la protecția locațiilor BEC, BEJ, BES, circumscripții la protecția tipografiilor sau a locurilor de depozitare, protecția buletinelor de vot pe timpul transportului, a materialelor electorale, protecția secțiilor de votare și/sau asigurarea patrulelor auto speciale pentru intervenții la alegeri.

Pentru intervenții prin ”112” s-au centralizat 2.975 de evenimente, din care 2.167 pentru aplanarea unor conflicte, iar pentru sesizările făcute prin alte modalități/telefonic – au avut loc 26 de intervenții.

În continuare, s-au menționat activitățile de cercetare-documentare – 536, la nivel IJJ Ilfov, de punere în aplicare a mandatelor de aducere – 786, de prevenire a faptelor antisociale – 38, pază și protecție instituțională – 10.059.

Pe parcursul anului trecut, cel mai des, IJJ Ilfov a colaborat în activitate cu alte structurile ale Statului (85 de acțiuni alături de Electrica SA, Garda Financiară, Garda de Mediu, OPC, DSV, DSVSA, ITM, CFR etc), apoi cu structuri ale MAI (75 de acțiuni – dintre care 65 cu Poliția) sau cu organele judecătorești (52 de acțiuni, care au implicat 262 de jandarmi).

După cum se observă, conceptul de cooperare intra și interinstituțională este extrem de important pentru jandarmii ilfoveni, ”o cerință din categoria celor sine-qua-non”, după cum spunea Bogdan Enescu. ”Și, putem spune că Inspectoratul și-a atins obiectivul de a-și menține funcționale parteneriatele inițiate și derulate în ultima perioadă cu instituții și structuri ale MAI (Poliția, ISU, DGPI, DGA, Poliția de Frontieră, IGI) cât și cu celelalte structuri din sistemul de ordine publică și siguranță națională (SRI, SIE, MapN), administrația centrală și locală”, a completat acesta.

Concluzie pentru top

”Apreciem, în deplină cunoștință de cauză, că ne-am îndeplinit obiectivele propuse și asumate la nivelul conducerii unității pentru anul 2016, rezultatele IJJ Ilfov regăsindu-se și în dimensiunea reală – cea a percepției cetățenilor față de siguranța de zi cu zi și față de pericolul infracționalității. Dovada de necontestat a celor afirmate o reprezintă recentul sondaj INSCOP, potrivit căruia, Jandarmeria ocupă locul 3 în topul încrederii populației în instituțiile executive (după Biserică și Armată), cu un procent de 72,3%, în creștere semnificativă față de anul precedent. Iar rezultatele pozitive obținute de IJJ Ilfov în 2016 se datorează efortului comun al întregului personal al unității, lucrului în echipă al conducerii și al tuturor structurilor organizatorice, reacției rapide și eficace la solicitările întemeiate ale cetățenilor, caracterului integrat al acțiunii structurilor MAI care funcționează la nivelul județului, și, nu în ultimul rând, eficienței și celerității stabilirii și organizării relațiilor de cooperare cu celelalte instituții publice din județ”, a concluzionat inspectorul șef al IJJ Ilfov.

Bogdan Enescu, inspector șef al IJJ Ilfov
Bogdan Enescu, inspector șef al IJJ Ilfov