Noua declarație 394

Din cauza schimbărilor aduse formularului Declarației 394, operatorii economici trebuie să acorde o atenție sporită informațiilor furnizate de partenerii de business, întrucât acest document va fi un instrument de control al Fiscului.

În aceste condiții, administratorii firmelor trebuie să manifeste precauție și prudență față de ce declară partenerii de business. Trebuie avut în vedere faptul că formularul 394 dă posibilitatea ca datele înscrise în declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scopuri de TVA să fie consultate prin intermediul unei aplicații informatice pusă la dispoziție de Fisc, dacă părțile implicate în tranzacție au fost de acord ca aceste informații să poată fi consultate de către parteneri. Prin urmare, dacă partenerii respectivi refuză, dintr-un motiv sau altul, să opteze pentru consultarea informațiilor, este posibil să apară un risc fiscal mai mare în vederea inițierii unui control.

 

Acordul de consultare, valabil pentru toate declarațiile anului fiscal

Dacă acordul de consultare a fost exprimat, acesta va fi valabil pentru toate declarațiile 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal. Dacă nu se bifează DA, atunci informațiile furnizate de parteneri nu vor putea fi consultate în declarații referitoare la tranzacțiile bilaterale, indiferent de opțiunea acestora. Totodată, este important de precizat că vor putea fi accesate doar informațiile despre tranzacțiile declarate de parteneri, nu și pentru celelalte tranzacții ale acestora.

 

Atenție la noile modificări!

ANAF a efectuat două modificări importante, în august, în declarația 394. Astfel, Ordinul ANAF nr. 2328/2016, a amânat pentru data de 30 a lunii termenul-limită de depunere a formularului, în loc de 25 august. Cealaltă modificare a fost efectuată prin Ordinul ANAF nr. 2264/2016, care stabilește că pentru perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016 se vor declara numai operațiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Completarea integrală a tuturor rubricilor din formular a fost amânată, celelalte operațiuni realizate cu persoanele neînregistrate în scopuri de TVA sau cu nerezidenții vor fi declarate începând cu tranzacțiile aferente lunii octombrie 2016.

 

Ce tranzacții se declară pentru perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016

 vânzările efectuate de către persoane care aplică TVA la încasare către alte persoane înregistrate în scopuri de TVA din România, indiferent de statutul beneficiarului (dacă aplică ori nu TVA la încasare);

 vânzări care sunt efectuate de persoane care aplică sistemul normal de TVA către alte persoane înregistrate în scopuri de TVA din România, indiferent de statutul beneficiarului (dacă aplică ori nu TVA la încasare);

 achizițiile de la persoane care aplică TVA la încasare;

 achiziții de la persoane care aplică sistemul normal de TVA;

 achiziții și vânzări efectuate de operatori care aplică regimul special pentru agenții de turism, bunuri second-hand, obiecte de artă și de colecție, antichități – se declară doar tranzacțiile efectuate de și cu persoanele care nu aplică TVA la încasare;

 

 se declară separat tranzacțiile pentru care s-a aplicat taxare inversă, detaliat pe fiecare categorie de bunuri pentru care s-a aplicat taxare inversă (cereale, deșeuri, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze, construcții/terenuri, aur, telefoane mobile, microprocesoare, tablete/console de joc/laptopuri).