Măsuri împotriva birocrației excesive

⬤ Parlamentarii ilfoveni vor simplificarea procedurilor

În luna martie a acestui an, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, a avut loc o întâlnire de lucru între parlamentarii din județul Ilfov, reprezentanții Instituției Prefectului și specialiști ai OCPI, care a avut drept scop elaborararea unei inițiative legislative de modificare a legilor privitoare la fondul funciar.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 447

La întâlnire au participat prefectul și subprefectul județului Ilfov din acea vreme, Marius Cristian Ghincea, respectiv Georgeta Laurenția Tortora, senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, deputatul PNL Daniel Gheorghe, senatorul PSD Emanuel Botnariu și specialiști din cadrul OCPI Ilfov, în frunte cu directorul instituției, Ruxandra Ghiba.

Despre această inițiativă și necesitatea modificării legilor amintite ne-a vorbit fostul prefect, Marius Cristian Ghincea: „Ideea de a convoca această întâlnire cu parlamentarii județului Ilfov nu-mi aparține în totalitate. Ea s-a născut în comun cu senatorii și deputații care reprezintă județul în Parlament, cu care mă vedeam separat, dar, la un moment dat, mi-am zis: dar de ce nu ne vedem toți odată? Pentru că în privința problemelor județului Ilfov nu ținem cont de culoarea politică. Toți locuim în acest județ și datoria noastră este să rezolvăm aceste problemă. Prin urmare, este prima întâlnire de acest gen, nu știu dacă în țară a mai avut loc vreuna cu aceeași temă, dar în județul Ilfov este cu siguranță prima, și am zis că cea mai stringentă problemă cu care ne confruntăm este aceea a fondului funciar. Iată, așadar, care este scopul întâlnirii noastre aici, la OCPI Ilfov: noi să semnalăm cu ce piedici ne confruntăm în domeniu, ce birocrație s-a creat în aplicarea legilor fondului funciar adoptate de-a lungul anilor, pentru că, iată, de 28 de ani noi nu am terminat punerea în aplicare a acestor legi, care inițial aveau un termen de punere în aplicare de 3 luni, dacă nu mă înșel.”

Legile pun piedici în calea dezvoltării județului

Marius Cristian Ghincea a mai subliniat faptul că aceste legi, așa cum sunt ele alcătuite în prezent, creează multe obstacole dezvoltării județului și provoacă întârzieri în finalizarea restituirii proprietăților. El a precizat că actele normative avute în vedere sunt Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Legea 18/1991 – Legea fondului funciar – și HG nr.890/2005.    „Aici, împreună cu specialiștii în cadastru, cu Instituția Prefectului și parlamentarii din județul Ilfov am încercat să identificăm articolele din lege care ar trebui modificate. În acest sens, noi vom elabora un text pe care-l vom prezenta parlamentarilor care au participat la această întâlnire și vom încerca, prin modificări legislative, să renunțăm la această birocrație pe care o avem noi, românii, în cârcă de atâția ani de zile. Un exemplu: există o problemă în privința islazurilor comunale. Județul Ilfov este într-o continuă dezvoltare imobiliară și nu prea mai sunt animale care să pască pe aceste islazuri. Cum ar fi la Măgurele, unde se desfășoară un proiect științific la nivel mondial și avem nevoie de teren pentru a dezvolta această zonă. Nu mai există decât suprafața de islaz! De ce să-l ținem nefolosit, când putem dezvolta acolo proiecte. Ilfov și București vor deveni în scurtă vreme o zonă metropolitană și trebuie să fim pregătiți pentru dezvoltarea imobiliară și industrială care va urma”, a explicat Marius Cristian Ghincea.

Modificările propuse

În ceea ce privește Legea 165/2013, a fost propusă modificarea punctului c) al art. 12, în care se cere schimbarea sintagmei „aflate în același județ”, cu formularea „pe raza localităților învecinate”. De asemenea, se propune introducerea unui nou alineat după alin. 3 din art. 12, și anume alin. 4. Totodată, este propusă abrogarea alin. 4 din art. 21: „Comisiile judeţene de fond funciar şi Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti pot propune Comisiei Naţionale soluţionarea cererilor de retrocedare prin acordare de măsuri compensatorii potrivit prezentei legi numai după epuizarea suprafeţelor de teren agricol afectate restituirii în natură, identificate la nivel local.”

În privința Legii 18/1991, inițiatorii modificărilor propun un alineat nou – alin. 4 –, în cadrul art. 59 ¹, prin care deficitele de suprafață constatate în urma măsurătorilor cadastrale să fie rezolvate pe cale administrativă, la nivelul comisiei de fond funciar și al administrației locale.

Tot în scopul simplificării procedurilor de reconstituire/constituire a drep­turilor de proprietate, se propune și modificarea HG 890/2005, și anume prin modificarea art. 36 alin 1, astfel: „Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, primarul, în calitate de președinte al comisiei locale, emite DISPOZIȚIE DE RECONSTITUIRE/CONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE conform modelului prezentat în anexă.”

În fine, se propune și abrogarea lit. f) art. 6 din HG nr.890/2005 și introducerea următoarei modificări: „Reintroducerea în circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan, pentru care anterior au fost emise aprobări/decizii de scoatere definitivă, care nu au produs efecte, se poate face la cererea proprietarului depusă la primăria în raza căreia este situat terenul, fără restituirea taxelor plătite în acest scop, pentru actualizarea evidențelor agricole și fiscale. În baza certificatului fiscal astfel eliberat se poate proceda la actualizarea evidențelor de carte funciară.”

Fostul subprefect, Georgeta Laurenția Tortora, fostul prefect, Marius Cristian Ghincea, și dir. OCPI Ilfov, Ruxandra Ghiba
Fostul prefect, Marius Cristian Ghincea
Deputatul PNL Daniel Gheorghe, senatorul PNL Nicoleta Pauliuc și senatorul PSD Emanuel Botnariu