Încă de anul trecut, fermierii ilfoveni și nu numai au la dispoziție un program informatic gratuit care îi ajută la completarea Declarației de suprafață pentru depune-rea cererilor pentru Schema de Plată Unică de Suprafață. Această aplicație poate fi accesată de oriunde, cu condiția să ai un computer și o conexiune la Internet.

Centrul Județean APIA Ilfov, în cadrul campaniei pe care o susține în această perioadă, pune la dispoziția fermierilor ilfoveni informații privitoare la acest sistem. Iată ce trebuie să cunoască fiecare solicitant în parte despre IPA Online:

 aplicația pune la dispoziția celor interesați lista parcelelor pentru care a fost solicitată subvenția în anul anterior, alături de schița parcelelor agricole;

 utilizatorul poate modifica, corecta și completa Declarația de suprafață și schița parcelei;

 programul verifică datele introduse, iar dacă acestea sunt incomplete sau prezintă necorelări evidente, afișează o avertizare;

 datele finale se pot introduce pe parcursul a mai multor zile, astfel încât, dacă este nevoie de mai multe verificări, se poate întrerupe lucrul și apoi acesta poate fi reluat, după ce s-a făcut verificarea pe teren, sau după solicitarea sprijinului pentru identificarea corectă a parcelei;

Cum se utilizează IPA Online

 pentru a folosi această aplicație, fermierul trebuie să folosească un nume de utilizator și o parolă personală;

 pentru a învăța modul de folosire a programului, utilizatorii au la dispoziție butonul de asistență „?”, unde pot găsi manualul de utilizare, dar și filme (tutoriale) de prezentare;

 manualul poate fi găsit și pe Internet; de asemenea este recomandată participarea la sesiunile de instruire organizate de APIA Ilfov;

Avantajele folosirii IPA Online

 programul permite completarea Decla­rației de suprafață corect și cu o acuratețe maximă;

 în timpul lucrului, utilizatorul poate afle:

 ce suprafață a desenat pe hartă;

 dacă parcela desenată se suprapune peste cele desenate de alți fermieri;

 dacă a declarat o suprafață mai mare decât cea a blocului fizic;

 se elimină riscul depunerii unei declarații de suprafață incorecte și, implicit, riscul de a fi sancționat din această cauză;

 în anul următor, fermierul verifică dacă există modificări în Cerere și face numai acele modificări, realizând o importantă economie de timp;

 declarația de suprafață este introdusă automat în Sistemul Integrat de Administrare și Control, prin care APIA verifică Cererea de sprijin; aceasta duce la scurtarea timpului de autorizare, iar banii vor fi primiți mai repede;

 prin această me­to­dă, nu mai este nevoie să se completeze Declarația de suprafață pe hârtie și se elimină riscul depunerii unei Declarații cu erori;

 se pot accesa rezultatele controalelor din anii precedenți;

Informații utile și necesare

 odată comple­tată Declarația de su­prafață trebuie mers la Centrul Județean Ilfov al APIA, unde va fi tipărită și semnată această Declarație și, totodată, se vor completa în Cerere datele de identificare și cele cuprinzând angajamentele;

 cererea va trebui înregistrată în registratura electronică a IACS (Sistemul Integrat de Administrare și Control);

 mare atenție la mesajele de avertizare afișate de programul IPA Online! Astfel se pot evita solicitările ulterioare de clarificare din partea APIA, iar Cererea va fi cât mai corectă;

 finalizarea De­cla­rației de suprafață se va face în prezența funcționarului APIA odată cu semnarea cererii de plată și a angajamentelor.