„Un copil, un profesor, o carte și un stilou pot schimba lumea”. Sub acest motto, elevii și profesorii Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea au sărbătorit joi, 26 octombrie, cel ­de al 49-lea an de la înființarea instituției de învățământ ce poartă numele întemeietorului școlii românești moderne de hidraulică.

Articol apărut în nr. 375 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Programul artistic a fost asigurat de elevi ai liceului ce au cântat, au recitat și au interpretat diferite scene de teatru, iar în final, ne-am delectat cu un frumos moment artistic oferit de Ansamblul Doina Ilfovului, condus de profesor coregraf Doina Mândroc. Invitații au putut admira și expoziții de pictură, colaje, fotografie și origami, ce au fost organizate de diriginții claselor a X-a, coordonați de prof. Mariana Doicu.

Din istoricul prezentat de elevii Ioana Neacșu și Ionuț Paraschiv, din clasa a X-a, am aflat că liceul ”Dumitru Dumitrescu” a fost construit în perioada 1966-1968, instituția de învățământ fiind cunoscută și sub denumirea de Grupul Școlar Energetic Buftea.  Și-a deschis porțile primind primii elevi pe 15 septembrie 1968.

Investiția a fost a Ministerului Energiei Electrice, care și-a format în câțiva ani o rețea de școli la București, Constanța, Sibiu și Craiova și a funcționat inițial ca școală profesională și școală tehnică postliceală. În anul 1974, se transformă în Liceul de Electrotehnică Buftea, până în anul 1976, când își schimbă denumirea în Liceul Industrial Buftea. Din anul 1993 se revine la denumirea de Grupul Școlar Energetic Buftea, până în anul 2000, când i se acordă denumirea de Grupul Școlar ”Dumitru Dumitrescu” Buftea, după numele academicianului Dumitru Dumitrescu, născut în acest oraș.

Prin decizia din 2012 instituția își va schimba denumirea în Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”.

Zeci de generații cu solide cunoștințe de cultură generală și de specialitate

Reformele succesive din anii 1972, 1978, 1980, ca şi cele de după 1989, au făcut din şcoala iniţială un grup şcolar cu o structură organizatorică solidă, capabil de a pregăti elevii nu numai într-o anumită meserie, ci şi de a-i educa, de a-i forma ca oameni, ca cetăţeni. Ingineri, profesori, medici, oameni de afaceri, jurişti, artişti şi muncitori pot dovedi solide cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate, arătând o diplomă pe frontispiciul căreia scrie „Liceul de Electrotehnică – Buftea”, „Liceul Industrial Energetic – Buftea”, „Grupul Şcolar Energetic Buftea” sau „Grupul Şcolar „Dumitru Dumitrescu”.

În anul înfiinţării, liceul funcţiona într-un singur corp de clădire destinat orelor de curs, atelierul şcoală şi cantina fiind încă în construcţie. Astfel, domnul maistru instructor  Hudişteanu Dumitru îşi amintea că la etajul I şi parter erau birourile şi sălile de clasă, iar la etajul II erau improvizate dormitoarele elevilor şi ale cadrelor didactice. Mesele la cantină se serveau în trei serii, din cauza numărului mare de elevi. Cursurile s-au desfăşurat în cabinete şi laboratoare de specialitate, instruirea practică în atelierele şcolare, toate dotate de Ministerul Energiei Electrice. Proiectele de absolvire ale elevilor erau realizate în scopul autodotării (material didactic, conducta de abur de la Studiouri până la punctul termic al şcolii, serele, coteţul de porci, sistemul de închidere al porţii, gardul de împrejmuire, simulatoare didactice etc.), unele existând şi astăzi.   

Până în 1990, elevii au participat la activităţile de autogospodărire. În cămin exista elev de serviciu-planton pe fiecare palier, elevii asigurau curăţenia, iar la cantină participau la pregătirea şi strângerea mesei. Pentru a li se micşora costurile de cazare şi masă, elevii interni erau nevoiţi să cultive legume în serele şcolii. Din resturile alimentare de la cantină, cât şi din porumbul obţinut în schimbul muncilor agricole, erau hrăniţi porcii din gospodăria anexă a şcolii. Aceştia asigurau necesarul de carne pentru cantină.

Dotarea este de nota 10 plus

În ultimii ani, școala a beneficiat de un proiect de reabilitare și dotare prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Fiecare cabinet și laborator din corpul reabilitat este dotat cu material didactic specific, PC, imprimantă, videoproiector, precum și cu mobilier nou. Sălile și terenurile pentru educație fizică sunt dotate cu materiale didactice moderne, iar cabinetele, laboratoarele şi atelierele destinate disciplinelor tehnice sunt dotate cu material didactic prin proiect PHARE.

Prof. ing. Eliza Constantin, director al Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu”, ne-a spus emoționată că, din punctul de vedere al dotării, instituția pe care o conduce are nota 10 plus. „Ne așteaptă toată baza materială și dotarea să putem să educăm copiii pentru această societate, din toate punctele de vedere, și științific și educativ, moral-civic. Avem la îndemână materialul didactic și sălile de clasă, astfel încât să putem să desfășurăm activitate diversificată cu elevii, să îi formăm ca cetățeni pentru societatea următoare în care vor intra fie că își continuă studiile, fie că se vor angaja. Noi considerăm că depunem toate eforturile ca și colectiv didactic și ne perfecționăm permanent. În 2005 – 2006, am beneficiat de un proiect PHARE prin care au fost dotate 21 de laboratoare și cabinete  tehnice și 2 ateliere. În corpul A, cât și la atelierele școlare, avem un proiect din fonduri europene, de reabilitare și dotare. Tot în acest proiect intră și sala multifuncțională, pe care o folosim la activități extrașcolare, metodice,  ale județului, ale școlii, pentru elevi, pentru profesori etc. În proiectul de reabilitare a intrat și atelierul școlar. Baza sportivă s-a extins tot în acest proiect. Beneficiem de reabilitarea sălii vechi de sport, care a devenit sală de gimnastică și, lângă ea, prin extindere, s-a construit o sală de sport polivalentă. În liceul care la bază este instituție cu profil tehnologic învață 820 de elevi, dar există și clase de real, de uman, o clasă cu profil sportiv, școală profesională și învățământ cu frecvență redusă, cât și științele naturii. Mulți elevi au participat la fazele naționale ale olimpiadelor de română, matematică, geografice, la domenii tehnice: un elev la electrotehnică, un elev la mecanică, un elev la construcții. Absolvenții se îndreaptă foarte mult către Politehnică și Drept, ASE, studii postliceale sanitare foarte mulți, practic către toate domeniile”, ne-a precizat directorul unității de învățământ.

Potrivit prezentării făcute de elevi, am aflat că liceul dispune și de o bibliotecă cu un fond de carte de 30.559 volume, din care 22.057 de beletristică și 8.502 cărți de specialitate.

Profesorul Eliza Constantin a mulțumit Primăriei orașului Buftea, Consiliului local și Inspectoratului Școlar Județean Ilfov pentru toate condițiile create elevilor, astfel încât aceștia să poată beneficia de ore interactive, moderne, cu aparatură de ultimă oră, atât pe parte uman-real, cât și tehnologic.