Primul pas pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii a fost făcut în urma aprobării de către Senat a Proiectului de lege privitor la acest minister. În MADR va apărea, conform proiectului o nouă Direcție.

Proiectul a primit 79 voturi pentru, 3 împotrivă şi 11 abţineri. De asemenea, a fost aprobat şi raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală – 83 voturi pentru, 3 împotrivă şi 11 abţineri. Documentul prevede înfiinţarea Autorităţii Fitosanitare, a oficiilor pentru agricultură judeţene şi al Municipiului Bucureşti, a Autorităţii Naţionale pentru Resursele Vegetale, a Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor precum şi a Agenţiei Zonei Montane. Comisia a adus și amendamente acestui proiect. Printre acestea se numără modificarea Articolului 4, care spune că personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiilor publice care preiau activitatea.

După Articolul 6 a fost introdus un punct care spune că în cadrul MADR se înfiinţează Direcţia de Inspecţii Verificare şi Control în Agricultură, cu rang de direcţie, prin reluarea activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.  În cadrul plenului Senatului a mai fost adăugat un amendament, pe lângă cele din raport, cu privire la înfiinţarea Agenţiei Zonei Montane, cu sediul în municipiul Alba Iulia, respectiv modificarea Alineatului 1, Articolul 12.