Potrivit acesteia, a fost prelungit și programul de lucru la serviciile unde sunt foarte multe solicitări, la nivel național existând aproximativ 200 ghișee de preluare a cererilor, din care 19 în București.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și temporare se depun la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, indiferent de domiciliul sau reședința solicitantului documentului de călătorie. Pentru simplificarea procesului de obținere a pașaportului, s-a eliminat obligativitatea prezentării, în fotocopie, a documentelor care însoțesc cererea de eliberare a pașaportului.

După cum precizează sursa citată, cererile sunt generate în sistem informatic la momentul depunerii la ghișeu a tuturor documentelor necesare și se prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise și semnătură. La obținerea pașapoartelor temporare pentru minorii sub 14 ani nu este necesară prezența acestora ci două fotografii color 35 x 45 mm.

De asemenea, s-a dezvoltat și extins procedura de programare on-line pentru depunerea cererilor de eliberare a pașapoartelor simple cu scopul de a elimina cozile și a reduce semnificativ timpul alocat operațiunilor la ghișee.

”Pașaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunea diplomatică/oficiul consular al României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunea diplomatică/oficiul consular ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul. În funcție de opțiunea solicitanților, pașaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reședința titularului ori, după caz, la domiciliul sau la reședința persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor de expediție”, a precizat Claudia Vasile.

Taxele pentru eliberarea pașaportului se achită fie prin mandat poștal, la orice Oficiu Poștal, fie on-line, în sistem Internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului. Cetățenii care fac plata on-line vor prezenta, la momentul depunerii cererii de eliberare a documentelor de care au nevoie, dovada plății generată la momentul efectuării tranzacției, fără certificarea de către bancă.

”Având în vedere că pentru confirmarea tranzacției efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru documentele care se eliberează în aceeași zi în care se depune cererea (pașaportul simplu temporar), recomandăm să se utilizeze modalități de plată a taxelor care permit dovada plății la momentul depunerii cererii”, a mai spus șeful Direcției Pașapoarte.

Taxa mai poate fi achitată la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului sau în numerar, la casieriile unităților Trezoreriei Statului, precum și la casieriile Instituțiilor Prefectului.