Transport public în județul Ilfov

Consiliul Local al comunei Mogoșoaia a acordat avizul pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016 – 2030 pentru regiunea București – Ilfov, cu unanimitatea voturilor consilierilor locali prezenți la ședința din 31 martie 2017, la numai două zile de la aprobarea PMUD în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Articol apărut în nr. 347 al Jurnalului de Ilfov, ediția print. Citește varianta PDF

mogoșoaia

Pentru susținerea și implementarea strategiilor de dezvoltare în cadrul regiunii București – Ilfov, PMUD reprezintă un document care va juca un rol foarte important în următorii ani. Iar ”conceptul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă este un proces integrat atât în documentele adoptate la nivel european, axate pe schimbare climatică și eficientă energetică, cât și în legislația națională, fiind considerat un concept nou de planificare, sustenabil și integrativ și care se adresează preponderent analizei dinamicii legate de transport în mediul urban. PMUD București – Ilfov propune o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport, fiind elaborat în conformitate cu cerințele europene și naționale și corelat cu planul național de transport, cu strategiile locale de dezvoltare urbană, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism. Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană și Planului urbanistic general (PUG) și constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbană/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre adoptat de CL Mogoșoaia.

Fluidizarea traficului

„Pentru noi a existat un interes constant pentru mobilitatea persoanelor, dar și a mărfurilor. În momentul de față ne confruntăm cu mari probleme legate de stabilirea calității transportului public. De multe ori sunt nevoit să constat, împreună cu cetățenii, neajunsurile create de transportatori, fără a putea avea un cuvânt de spus sau vreo pârghie de rezolvare a lor. Cât am putut am încercat să monitorizez și să îmi aduc aportul în mod benefic la elaborarea caietelor de sarcini privind procedura de atribuire a licențelor de transport public de către Autoritatea Metropolitană de Transport București și am luat cuvântul atât în numele comunei pe care o reprezint, cât și al altor localități din județ care se confruntă cu aceleași probleme ca și noi. Astfel, s-a reușit înnoirea parcului auto deținut de transportatori cu autovehicule la standarde europene, accesibile atât pentru adulți, cât și pentru vârstnici sau persoane cu dizabilități. Am vrut să dăm uitării cât mai rapid imaginea maxi-taxi-urilor îmbâcsite și aglomerate, fără căldură și fără aer condiționat. Una dintre realizările importante este că s-au suplimentat traseele care deservesc comuna Mogoșoaia cu 3 linii: una va deservi partea de Est a comunei,  făcându‑se astfel legătura cu orașul Chitila și cu zona comercială Colosseum; o alta va face legătura cu Vestul comunei, în noua zonă de dezvoltare, și o a treia linie de transport va face legătura dintre Mogoșoaia și Aeroportul Otopeni. Toate liniile de transport pubic de pe raza comunei se vor conecta cu noua stație intermodală de la Străulești, pentru o mai bună fluidizare a traficului, inclusiv în metropola bucureșteană. Toate acestea vor deveni funcționale doar în urma definitivării actelor de asociere între Primăria Municipiului București, Consiliul Județean și localitățile din Ilfov. Mai mult, am avut în vedere acest proiect de mare amploare și la elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei, cât și a Planului Urbanistic General – în proces de finalizare, astfel încât mă bucur că în sfârșit proiectul prinde formă legală și sper să fie dus la bun sfârșit cu brio”, ne-a declarat Paul Precup, primarul comunei Mogoșoaia.

Investiții de 7 milioane de euro, în mobilitate, în următorii 13 ani

PMUD 2016-2030 pentru regiunea București – Ilfov propune investiții de circa 7 miliarde de euro, din care 3,5 miliarde de euro pentru extinderea metroului, cu bani de la Guvern și fonduri europene, iar restul pentru proiectele în transportul public de suprafaţă, managementul traficului, benzi de biciclete etc.