Luna iulie 2020 a adus vești bune școlilor din județul Ilfov, în ceea ce privește domeniul ”Proiecte europene”. Astfel, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a aprobat 7 noi proiecte Erasmus+ KA1, în coordonarea mai multor instituții de învățământ, astfel:

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 517

Proiectul ”Asistența psihopedagogică în context european – șansa promovării diversității și incluziunii în școlile ilfovene” este promovat de CJRAE Ilfov (în consorțiu cu Șc. Gim. Nr. 1 Tunari, Șc. Gim. Nr. 1 Domnești și Liceul Teoretic ”Alexandru Rosetti” Vidra). Acesta își propune formarea unei echipe multidisciplinare de cadre didactice implicate în consilierea educațională menită să contribuie prin activități specifice la dezvoltarea unui mediu educațional incluziv care promovează și valorizează diversitatea, fapt ce determină creșterea participării școlare active a elevilor. Astfel, 24 de cadre didactice din cele 3 școli aflate în consorțiu, organizate în echipe mixte (12 profesori, 8 consilieri școlari și 4 profesori logopezi) vor participa la sesiuni de formare în Spania, Franța, Grecia și Croația, cu scopul promovării și implementării unei strategii pro-incluziune și diversitate în spațiul educațional din județul Ilfov.

Proiect pentru reducerea absenteismului

Proiectul ”Toți pentru școală, școală pentru toți” este propus de Șc. Gim. ”Prof. Ion Vișoiu” Chitila, cu scopul reducerii absenteismului școlar în rândul elevilor care provin din grupuri defavorizate, în vederea creșterii interesului părinților acestor elevi pentru educație în general și pentru frecventarea cursurilor în special. 12 cadre didactice din școală vor participa la 2 sesiuni de training și una de job shadowing în Spania, Portugalia și Malta.

Proiectul ”Profesori creativi, elevi de succes”, inițiat de Șc. Gim. Nr. 1 din 1 Decembrie își propune să dezvolte creativitatea profesorilor în abordarea activităților formale, în vederea reducerii abandonului școlar și asigurarea succesului elevilor. 16 cadre didactice (nivel preșcolar, primar și gimnazial) își vor îmbogăți experiența profesională prin participarea la 5 ­cursuri structurate în Cehia (2 cursuri), Spania (2 cursuri) și Italia (1 curs).

Un program pentru competențe didactice

Proiectul ”Dezvoltarea personalului prin pregătire europeană pentru o școală performantă” este promovat de Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” Brănești pentru a dezvolta prin mobilități europene competențele personalului didactic și de conducere de a manifesta un leadership pro-dezvoltare insituțională, cu asumare de valori comune (sociale, civice, interculturale, de incluziune) și gândire critică. Transferate în strategii educaționale, acestea vor genera diminuarea atitudinilor discriminatorii, segregării, hărțuirii și violenței din școală și vor contribui la dezvoltarea unui mediu de predare transdisciplinar, creativ, motivant – ca premisă pentru atractivitatea programelor educaționale, cu efect în reducerea abandonului și absenteismului școlar. În acest sens, 9 cadre didactice și personal de conducere vor participa la 3 mobilități externe în țări din UE.

Proiectul ”Grădiniță fără bariere” are ca beneficiar Grădinița Nr. 1 Măgurele. Acesta își propune dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice din grădiniță în vederea optimizarii procesului de învățare și evitarea părăsirii timpurii a școlii, precum și creșterea accesului la educație și îngrijire de calitate a copiilor preșcolari, îndeosebi a celor cu cerințe educaționale speciale și aparținând grupurilor vulnerabile. În acest sens, 3 profesori din grădiniță își vor dezvolta competențele de a lucra cu preșcolarii cu CES, ca urmare a participării acestora la cursuri de formare în Spania și Croația.

Stagii de pregătire practică pentru elevi

Proiectul ”Stagii practice la agenți economici europeni – competențe la standarde europene și șanse crescute de angajare” este inițiat de Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești în consorțiu cu Liceul Tehnologic ”Barbu Știrbey”, Buftea și Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”, Voluntari. Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 77 de elevi din clasele a X-a și a ­XII-a din cele 3 licee care vor participa la stagii de pregătire practică în domeniul financiar-contabil, în țări din UE. Aceștia își vor exersa profesia în medii performante și dinamice, vor dobândi deprinderi, abilități practice și competențe profesionale la nivelul standardelor actuale, dezvoltându-și, to­todată, abilitățile de comunicare în limbi moderne.

Proiectul ”Dezvoltarea competențelor de marketing și advertising pentru piața europeană a muncii” este promovat de Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”, Voluntari. Are ca scop principal dezvoltarea unui cadru educațional la nivelul liceului pentru facilitarea tranzitiției elevilor (formați ca tehnician în activități economice) de la şcoală la mediul economic în mod eficient, prin activități de învățare bazate pe stagii de practică în companii din Spania. 30 de elevi ai liceului își vor dezvolta competențele de specialitate prin susținerea de activități practic-aplicative în domeniul ­marketingului și advertisingului, în cadrul unei companii cu profil specific din Spania.

Dincolo de scopul declarat, aceste proiecte vor contribui la: dezvoltarea competențelor profesorilor în domeniile de specialitate, dar și în vederea gestionării eficiente a situațiilor de absenteism/abandon școlar, violență, discriminare etc.; optimizarea comunicării profesorilor și a elevilor într-o limbă de circulație europeană; crearea la nivelul școlilor a unui climat optim, bazat pe valori civice, ca suport pentru o educație de calitate; dezvoltarea competențelor elevilor de liceu, în domeniile specifice de formare profesională; promovarea unor exemple de bună practică la nivel european atât în ceea ce privește mediul educațional, dar și cultural, social, economic.