Crescătorii de bovine au negociat cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), posibilitatea accesării schemei decuplate de producţie în sectorul lapte și în cel de carne.

Prin urmare, în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul carne vor primi plăți crescătorii cu minimum trei bovine adulte și tineret bovin mascul și/sau femel cu vârsta maximă de șapte luni, existente în exploatație la data de referință de 31 ianuarie 2013, respectiv cei ale căror livrări și vânzări directe de lapte din anul de cotă 2012 – 2013 au fost de minimum trei tone. În cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul lapte, se acordă prime crescătorilor ale căror livrări şi/sau vânzări directe de lapte din anul de cotă 2012 – 2013 au fost de minimum trei tone lapte, conform unui document al MADR.

Exploatațiile de bovine ale potențialilor beneficiari trebuie să fie înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă şi/sau la data solicitării primei, în funcție de schema accesată. Toto­dată, animalele din exploataţiile eligibile pentru cele două scheme, care sunt prezente în exploataţie la data depunerii cererilor, trebuie să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor. Crescătorii de animale care menţin voluntar în exploataţie minimum 20 capete vaci sunt obligaţi ca, în termen de 3 luni de la data limită de depunere a cererilor, să înscrie întreg efectivul de vaci în Registrul genealogic al rasei. De asemenea, solicitanții CNDP trebuie să facă dovada că sunt crescători de bovine printr-o adeverinţă eliberată de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională, se mai arată în materialul celor de la Ministerul Agriculturii.