Pe 16 martie, Guvernul a aprobat actul normativ prin care se vor distribui cele 8,7 milioane de euro de la Comisia Europeană, reprezentând pachetul de criză pentru sectorul lapte. Fermierii pot depune cererea și actele necesare pentru a primi acest ajutor la APIA, până în data de 8 aprilie 2016. Potrivit proiectului elaborat de MADR, fermierii care solicită acest sprijin trebuie să depună  la APIA, odată cu cererea, și următoarele documente:  copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător;  cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;  documente care atestă transferurile în cazul în care nu au fost depuse la APIA.

Sumele pe care le vor încasa fermierii sunt cuprinse între 240 euro și 2.900 euro pe beneficiar, în funcţie de cantitatea de lapte livrat.