Executivul a aprobat, recent, o ordonanță de urgență care își propune accelerarea implementării marilor proiecte de infrastructură rutieră trans-europeană. Oficialii Guvernului susțin că prin acest act normativ se va reduce semnificativ durata obținerii avizelor necesare pentru demararea lucrărilor.

„În prezent, durata de implementare a proiectelor este cuprinsă între trei și cinci ani, din care peste șase luni sunt necesare pentru obţinerea tuturor avizelor, ceea ce determină întârzierea finalizării lucrărilor în execuţie. Ordonanţa este menită să stimuleze dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel naţional, fapt ce sprijină, deopotrivă, atât mediul de afaceri, cât și mobilitatea populaţiei. În plus, actul adoptat astăzi va facilita
într-un mod mult mai rapid conectarea ţării noastre la coridoarele de transport europene”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Ministerul Transporturilor.

 

Competențe noi pentru Ministerul Transporturilor

Cea mai importantă prevedere a noii ordonanțe privește faptul că Ministerul Transporturilor va fi instituția care va emite autorizaţiile de construire pentru toate categoriile de lucrări destinate realizării investiţiilor necesare pentru realizarea infrastructurii de transport de interes naţional. Până în prezent, autorizațiile de construire erau emise de autoritățile locale, care, în multe cazuri, întârziau eliberarea acestora, situație care a dus la pierderea unor bani din finanțările europene nerambursabile. Tot în ordonanţa adoptată de Guvern se prevede și faptul că va fi asigurat cadrul legal pentru ca Ministerul Transporturilor să poată desfășura activităţi de control și disciplină în construcţii, pentru obiectivele proprii.

 

Valabilitate extinsă pentru toate avizele și autorizațiile

O altă modificare privește autorizaţia de construcţie. Potrivit ordonanței, aceasta va putea fi emisă și doar pe baza avizelor/acordurilor de principiu. Acest lucru, însă, nu va exonera beneficiarul proiectelor de obţinerea tuturor avizelor/acordurilor de amplasament finale. Mai mult, toate actele necesare vor beneficia de o valabilitate prelungită până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor. Astfel, vor fi evitate situaţiile în care unele avize sau autorizaţii au expirat înainte de începerea lucrărilor sau în timpul derulării acestora. Prelungirea valabilităţii va fi permisă, însă, doar dacă lucrările vor începe în termen de 12 luni de la data emiterii.

 

Terenurile agricole, înscrise pe loc în Cartea Funciară

 

Înscrierea terenurilor agricole în Cartea Funciară nu se va mai face în 6 luni, ca până acum, ci acestea vor fi înscrise pe loc. Totodată, avizele de principiu pentru scoaterea terenurilor împădurite din circuitul forestier vor putea fi eliberate în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare, dacă aceste terenuri sunt situate pe amplasamentul proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană. De asemenea, a fost scurtată la maximum 10 zile perioada de emitere a avizelor de amplasament pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport și de distribuţie a utilităţilor situate pe coridorul de expropriere. Avizele/acordurile/autorizaţiile de construire emise până la data intrării în vigoare a ordonanţei vor beneficia și ele de prelungirea valabilităţii, până la finalizarea lucrărilor.